• Sammy Mahdi

Mahdi: “Nationale Loterij maakt 1 miljoen euro vrij voor slachtoffers van de overstromingen"

Op voorstel van Staatssecretaris Sammy Mahdi, beslist het subsidiecomité van de Nationale Loterij om bij hoogdringendheid 1 miljoen euro vrij te maken voor de dringende hulpverlening voor de slachtoffers van de overstromingen in het Maasbekken.

Deze middelen zullen overgemaakt worden aan het Belgisch Rode Kruis. Het Belgische Rode Kruis heeft een goed zicht op de belangrijkste noden inzake noodopvang, medische zorgen en andere urgente zorgen. Het Rode Kruis zal instaan voor de verdere verdeling van de middelen over de betrokken regio’s en gezinnen.


“Iedereen is zwaar onder de indruk van deze natuurramp. We moeten de mensen die zo zwaar getroffen zijn nu onmiddellijk kunnen helpen, met dekens, water, noodopvang… Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers.

Deze middag lanceerde het Rode Kruis een oproep om giften te ontvangen. De Lotto-trekking werd in 1976 ooit opricht naar aanleiding van grote overstroming van Ruisbroeck.