• Sammy Mahdi

Mahdi: Nationale Loterij steunt Stichting Brandwonden bij wederopbouw na overstromingen Wallonië

De Nationale Loterij maakt bijkomende middelen vrij voor de ondersteuning van de slachtoffers van de overstromingen in de Wallonië. Via een project van de Stichting Brandwonden zullen 3.000 gebouwen in 7 Waalse gemeenten brandveilig gemaakt worden.


De slachtoffers van de ramp staan voor een grote materiële heropbouw. Daarbij moet ook aandacht geschonken worden aan de brandveiligheid. Vele slachtoffers wonen momenteel in woningen die in volle heropbouw zijn en moeten zich soms verwarmen met middelen die niet altijd even veilig zijn. Soms is de gasaansluiting nog niet in orde, andere mensen beschikken nog niet over een nieuwe veilige verwarmingsketel. Het gevaar voor brand of CO-vergiftiging is dan ook nooit ver weg.


Via de Stichting Brandwonden wordt aan alle getroffenen wiens woning een risico loopt op brand of CO-vergiftiging een gratis veiligheidspakket bezorgd dat bestaat uit een rookmelder, een CO-melder en een blusdeken. Er worden in een eerste fase 3.000 gratis pakketten verdeeld in 7 verschillende gemeenten. Vrijwilligers zullen waar nodig helpen met de installatie van de melders. De veiligheidspakketten kosten meer dan 90.000 euro, waarvan de Nationale Loterij de helft van de kost voor zijn rekening neemt.


De ramp ligt al enkele maanden achter ons, maar de ellende is voor heel veel mensen nog niet voorbij. De getroffen mensen proberen hun leven gaandeweg opnieuw op te bouwen. Ook letterlijk. Denk maar aan de vele woningen die moeten heropgebouwd worden. We hebben de plicht om hen te blijven helpen. Elke inspanning, hoe groot of klein ook, telt, 

zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi, bevoegd voor de Nationale Loterij.


Stichting Brandwonden wil alle inspanningen leveren om de levenskwaliteit van mensen met brandwonden en hun familie te verbeteren. Niet alleen door het verlenen van financiële of juridische bijstand, maar ook het organiseren van aangepaste zorg. Daarnaast voert de Stichting een intensief preventiebeleid dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen. Tenslotte helpt Stichting Brandwonden bij administratieve problemen, het aanpassen van de leefomstandigheden en last but not least bij de herintegratie in de maatschappij.


Op voorstel van Staatssecretaris Sammy Mahdi werd eerder al beslist om bij hoogdringendheid 1 miljoen euro vrij te maken voor de dringende hulpverlening voor de slachtoffers van de overstromingen in het Maasbekken.