Mahdi ondersteunt stad Antwerpen in strijd tegen onwettig verblijf

Staatssecretaris Sammy Mahdi bezoekt op uitnodiging van Schepen Meeuws verschillende Antwerpse projecten rond mensen zonder wettig verblijf en het bijzonder comité voor de sociale dienst van het Antwerpse OCMW.

Mahdi wil op het terrein zien hoe men in Antwerpen deze grootstedelijke problemen tracht aan te pakken. Er zijn te veel mensen die geen toekomst hebben in ons land en met wie een duurzame oplossing moet gezocht worden. Onwettig verblijf is geen duurzame oplossing. Het project Victor 5+ is een project waar verschillende overheden uit kunnen leren. Mahdi is bereid zijn deel van het werk te doen.

Iedereen heeft de doelstelling om zoveel mogelijk mensen van straat te halen. Samenwerken is daarin cruciaal. Deze problematiek belangt meer dan alleen asiel en migratie aan. Iedereen moet hier in zijn deel doen. Ik doe met mijn diensten het deel om mensen uit onwettig verblijf te halen.”

Er wordt aan een samenwerkingsprotocol gewerkt om met dit soort lokale initiatieven het werkkader te scheppen. De voorwaarden voor deelname moeten dus duidelijk zijn. Onvoorwaardelijke opvang is nooit aan de orde. Mensen moeten in een traject stappen om te bekijken wat de mogelijke opties zijn voor hen, ofwel is dat een juiste verblijfsprocedure volgen, zoals bijvoorbeeld een asielaanvraag, maar in andere gevallen is dat intensief werken aan terugkeer. De resultaten lijken op het eerste zicht positief.

Schepen Tom Meeuws: “We zijn erg blij dat de staatssecretaris komt kijken op het terrein. In Antwerpen zijn we erin geslaagd om bijzonder zinvolle trajecten op te starten met mensen zonder wettig verblijf die in een doodlopend straatje waren beland. Een goede samenwerking tussen Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de verschillende stadsdiensten vormt het cement van dit succes. We kunnen ondertussen gunstige resultaten voorleggen.”

De diensten van de federale overheid, Fedasil, zijn al aanwezig in de stad Antwerpen met een terugkeerloket en projecten rond vrijwillige terugkeer. Dat doen ze sinds 2014. Sedertdien zijn een 1000 tal mensen begeleid naar een traject.

Daarvan zijn er effectief 340 teruggekeerd. Het loont zeker om met de diensten lokaal aanwezig te zijn. Mahdi wenst dat in de toekomst nog meer te doen, zeker in de stedelijke context die met deze problematiek van mensen zonder papieren te maken hebben.