• Sammy Mahdi

“Mahdi: ook visumsancties tegen Rusland liggen op de tafel”

Naar aanleiding van de Russische aanvallen op Oekraïne wil Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi dat er ruime visumsancties tegen Rusland genomen worden.

De EU Lidstaten keurden gisteren vooral economische sancties goed. Er werd ook beslist de lijst met inreisverboden en sancties voor individuen die meehielpen Oekraïne te bedreigen en zo haar onafhankelijkheid als land in gevaar te brengen uit de EU, uit te breiden. Voor Mahdi moeten ook ruimere visumsancties mogelijk zijn. Dit gaat over de volledige opschorting van de aanvragen tot verblijf ingediend door Russen zolang de bedreiging van Oekraïne en het Oekraïense volk aanhoudt. Daarom vraagt hij de Europese Commissie om een voorstel tot maatregelen uit te werken. Mahdi is voorstander om dit op EU-niveau goed te keuren om samen één blok te vormen tegen deze Russische agressie.

Visumaanvragen betreffen deze van Russische studenten, arbeiders, toeristen, gezinsherenigers en personen die een visum voor kort en lang verblijf.

“De roekeloze aanval van Rusland noopt ons tot voorzichtigheid ten aanzien van Russen die naar België wensen te komen. Voorlopig zijn Russen hier niet welkom, een algemene visumstop voor Russen mag geen taboe zijn. Het is nu zaak om de Oekraïense bevolking volledig te steunen.

Voor wie wel nog mogelijk een uitzondering wordt gemaakt, zijn Russische activisten die omwille van hun activiteiten in Rusland gevaar lopen en een humanitair visum zouden aanvragen.