• Sammy Mahdi

Mahdi pleit in Litouwen voor correcte grensprocedures en respect voor mensenrechten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, heeft vandaag tijdens de Conference on Border Management in Vilnius gewezen op het belang van een versterking van de Europese buitengrenzen en correcte grensprocedures. De conferentie werd georganiseerd op initiatief van Litouwen, Polen, Oostenrijk en Griekenland om enkele vraagstukken rond het beheer van de buitengrenzen te bespreken. Ook de Litouwse buitengrens met Belarus en een grenspost werden bezocht.


De bescherming van de Europese buitengrenzen moet volgens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi hoog op de politieke agenda staan.


Uit recente cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex blijkt immers dat er vorig jaar bijna 200.000 illegale grensoverschrijdingen plaatsvonden aan de Europese buitengrenzen. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2017. Een belangrijk aandeel daarvan gebeurde het afgelopen jaar aan de grens met Wit-Rusland, waar het regime van president Aleksandr Loekasjenko een migratiecrisis orkestreerde en migranten misbruikte om druk te zetten op de Europese buitengrenzen. Op die oostelijke landroute vonden vorig jaar ongeveer 8.000 illegale grensoverschrijdingen plaats, meer dan tien keer zoveel als in 2020.


Tegelijk waren er het afgelopen jaar berichten over geweld aan de Europese buitengrenzen, illegale pushbacks en onmenselijke situaties voor migranten. Lidstaten willen hun buitengrenzen beschermen en doen dat met fysieke infrastructuur en moderne technologie, vaak op eigen initiatief. Zo telt Litouwen vandaag al 150 kilometer prikkeldraad op de grens met Wit-Rusland en startte het met de bouw van hekkens. Tegen het einde van het jaar wil Litouwen 500 km hekken plaatsen en een cameraschild dat de hele grens bewaakt. Litouwen heeft een 700 kilometer lange buitengrens met Wit-Rusland.


Mahdi vindt dat er dringend meer actie nodig is op Europees niveau om onze buitengrenzen op een correcte wijze te versterken. Dat moet gebeuren binnen een evenwichtig kader: met een correcte grensbewaking, met de juiste (technologische) middelen, correct opgeleide grensbeambten en respect voor de fundamentele rechten van migranten. Europese agentschappen Frontex en EUAA (het voormalige EASO) moeten hierbij een belangrijke rol spelen.

Wie gecontroleerde migratie wenst met een snelle screening aan de buitengrenzen moet ook aanvaarden dat we onze buitengrenzen controleren. Sterke buitengrenzen mogen geen taboe zijn. Maar dat moet gebeuren op een gecoördineerde wijze met respect voor mensenrechten, waarbij migranten de mogelijkheid worden geboden om asiel aan te vragen op het moment van binnenkomst. We moeten vermijden dat er zich onmenselijke situaties voordoen en vragen dat alle Lidstaten hun plichten onder het EU en internationaal recht nakomen maar aan de inzet van geluidskanonnen in Griekenland, een praktijk die ik zeer sterk afkeur, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Heel concreet heeft Staatssecretaris Mahdi tijdens de Conferentie volgende maatregelen bepleit:

  • Een sluitende screening aan de buitengrenzen met een identiteitscontrole, medische screening, veiligheidscheck, evenals de systematische registratie aan de buitengrens om het land van eerste binnenkomst te bepalen, kwetsbaarheden te identificeren, en de migranten naar de juiste procedure te leiden.

  • Nood aan correcte grensbewaking, met de juiste (technologische) middelen en correct opgeleide grensbeambten;

  • Respect voor de rechten van migranten en het verbod op non-refoulement;

  • Beter gebruik van de EU agentschappen Frontex, EUAA en Europol, alsook een correcte monitoring van wat er zich aan de buitengrenzen afspeelt;

  • De inspanningen om de procedures aan de buitengrenzen te verbeteren, vereisen een krachtig beleid in de strijd tegen criminele netwerken die betrokken zijn bij migrantensmokkel.

  • Concrete stappen zetten richting een overkoepelend Europees migratiepact


Lidstaten zoals Litouwen en Polen met lange fysieke buitengrenzen bevinden zich dan wel in de frontlinie, maar we moeten beseffen dat hun grenzen ook onze grenzen zijn. Andere lidstaten worden immers geconfronteerd met toenemende secundaire migratiestromen en een stijgende druk op de asielsystemen. De bescherming van de Europese buitengrens is in het belang van alle lidstaten, niet in het minst van ons land, 

zegt Sammy Mahdi.