• Sammy Mahdi

Mahdi pleit voor gecontroleerde legale migratiekanalen en opvang eigen regio bij de Afrikaanse Unie

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, bepleitte een sterke samenwerking met de Afrikaanse Unie (AU) op een digitaal congres. Hij wil werken aan gecontroleerde legale migratiekanalen en benadrukte het belang van opvang van vluchtelingen in eigen regio.


De AU is een belangrijke partner voor ons land en Europa en vormt zo een buffer tegen ongecontroleerde migratiestromen. Volgende landen maken deel uit van de huidige stuurgroep: Ethiopië, Kenia, Liberia, Libië en Marokko. Op het vlak van migratie vanuit Afrika naar Europa zijn dit landen met belangrijke sleutelposities in het beheersen van de migratiestromen. Goede contacten staan garant voor een gecontroleerde migratie.


Gecontroleerde legale migratiekanalen

Wie in ons land wil komen werken of studeren moet dat onder bepaalde voorwaarden kunnen. Arbeidsmigratie en studiemigratie zijn belangrijke kanalen om mensen een toekomst te bieden. Alleen moet dat via legale kanalen gebeuren en niet door eerst een helse tocht te ondernemen en mensensmokkelaars veel geld te betalen. “Voor bepaalde jobs hebben wij in de toekomst talent nodig. Ik wil werken aan een brain gain, geen brain drain. Wie na zijn studies ervaring wil opdoen in België moet daar voldoende tijd voor krijgen. Willen ze nadien terugkeren dan is dat ook een win-win voor beide landen. De competenties die mensen verwerven kunnen ze overal inzetten, concludeert Mahdi.

De legale migratie uit deze landen naar België daalt, maar vooral door de halvering van migranten uit Marokko. Dit gaat van 10.000 in 2010 naar 5000 in 2019. De migratie uit de andere landen bleef eerder stabiel. Het gaat om een 50-tal mensen per jaar uit Libië, een 100-tal uit Kenia en Liberia, 200 uit Ethiopië en 400 uit Nigeria.

Opvang in eigen regio immens

Deze landen zorgen zelf ook voor de opvang van vluchtelingen in eigen regio. Ethiopië en Kenia vangen samen meer dan 1,3 miljoen vluchtelingen op, vooral uit Somalië. Ook de recente instroom van 80.000 Eritrese vluchtelingen in Ethiopië is belangrijk om samen op te volgen. Onder transmigranten in België bevinden zich vaak Eritreeërs die enkel in het Verenigd Koninkrijk willen raken door aanwezigheid van een grote Eritrese gemeenschap daar. Daarnaast functioneert Libië nu als transitland voor migratie van Afrika naar Europa. Tot voor kort functioneerde dat land eerder als een land waar mensen intern uit Afrika naar toe kwamen om te zicht te vestigen en te werken. Vandaag verblijven er ongeveer 1 miljoen mensen ofwel als vluchteling ofwel als economische migrant. Mahdi benadrukt: Toch wagen ook velen op zoek naar werk in Europa hun kans. Het is in ieders belang om Afrikaanse landen te versterken, indien we de mensensmokkel richting Europa willen tegenhouden. De Dienst Vreemdelingenzaken tracht de Afrikaanse partners te informeren welke documenten ze nodig heeft bij het beoordelen van dossiers. Beter samengestelde dossiers monden uit in snellere beslissingen. Zo is iedereen veel sneller op de hoogte waar zijn of haar toekomst kan liggen.”

De directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Freddy Roosemont nam in 2019 het initiatief om nauwer samen te werken. De stuurgroep van de AU, waarvan Liberia momenteel voorzitter is, en hun permanente vertegenwoordiger kwamen vandaag bijeen om ook in tijden van COVID de relaties goed te houden.