Mahdi reikt hand uit naar Afrikaanse landen voor meer gecontroleerde migratie

Bijgewerkt op: 12 mei 2021


Vandaag vond een ministeriële conferentie plaats tussen de Europese Unie en Afrikaanse herkomstlanden over het beheren van migratiestromen. Het aanpakken van de grondoorzaken van migratie, de strijd tegen mensensmokkel, gecontroleerde migratiekanalen en terugkeer kwamen bod. Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie: Er zijn heel wat redenen waarom migranten duizenden kilometers afleggen om tot in Europa te geraken. Het is in ieders belang om Afrikaanse landen te versterken, zodat mensen in eigen land een duurzaam leven kunnen uitbouwen. We moeten ons opmaken voor een tijdperk post-covid. De coronacrisis verergert in veel landen de economische situatie. Investeren in inwoners van landen van herkomst en inzetten op afdwingbare akkoorden in het kader van terugkeer zijn essentieel.”


Concreet werd onder andere afgesproken om in te zetten op informatiecampagnes, ook via sociale media, als belangrijke pijler om illegale smokkelroutes tegen te gaan. Ook willen de landen bekijken hoe de privé sector meer betrokken kan worden in het migratiedebat. Ingevulde vacatures bieden kansen voor iedereen. Iedereen rond de tafel is het er over eens dat we illegale migratie moeten voorkomen en legale en veilige migratietrajecten moeten bevorderen.


Belangrijke Afrikaanse herkomstlanden zijn Algerije, Egypte, Libië, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Senegal en Tunesië. Verschillende Europese landen benadrukten dat een breder migratieverhaal niet losgezien kan worden van een beter terugkeerbeleid. Mahdi: Het EU Migratiepact moet er zo snel mogelijk komen, zodat we aan de Europese grens meteen het onderscheid kunnen maken tussen wie echt nood heeft aan bescherming en wie niet. Landen van herkomst zullen moeten samenwerken aan een beter terugkeerbeleid, daar bestaat in Europa ondertussen unanimiteit over. Hoog tijd om over te gaan tot actie.”