• Sammy Mahdi

Mahdi roept Oekraïners op om voorzichtig te zijn: “Aanvaard geen opvang via Facebook”

Meer dan 70% van de Oekraïners die zich registeren voor tijdelijke bescherming, geeft aan geen nood te hebben aan crisishuisvesting. De meesten kunnen terecht bij familie, vrienden of kennissen. Of ze vonden crisishuisvesting bij mensen in België via onder meer sociale media. Toch moet de overheid attent blijven voor deze doelgroep volgens Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi (CD&V).

In het registratiecentrum in Brussel worden daarom flyers uitgedeeld en een telefoonnummer gecommuniceerd voor Oekraïners die mogelijks alsnog nood zouden hebben aan georganiseerde crisishuisvesting vanuit de overheid. Wie ergens terechtkwam via spontane matching moet daar ook weg kunnen als dat niet meer goed aanvoelt. Georganiseerde crisishuisvesting via de overheid is beschikbaar. Dankzij een eerdere oproep van Staatssecretaris Mahdi aan lokale besturen en burgers werd immers heel snel een grote buffer van crisisplaatsen in steden en gemeenten aangelegd.


De voorbije weken hebben heel wat burgers en organisaties zich via Facebookgroepen georganiseerd om mensen op te vangen, zonder controle van overheidsdiensten. De solidariteit van burgers om mensen op te vangen is bijzonder groot en Staatssecretaris Mahdi moedigt deze solidariteit ook aan. Hij roept burgers echter op om opvang enkel via de officiële kanalen aan te bieden:

We merken dat mensen nog steeds heel vaak via Facebook zelf opvang regelen. Zonder controle, wat het mensen met slechte bedoelingen wel heel makkelijk maakt. Daarom informeren we Oekraïners en geven we steeds een telefoonnummer mee, ook al zeggen ze geen opvangnood te hebben. En wil je gastvrij zijn, doe dat dan alstublieft niet via Facebook maar via de kanalen van de overheid.

Gezinnen die vandaag al iemand opvangen via andere kanalen, melden dit beter ook snel bij hun gemeente. Zo krijgen lokale besturen zicht op wie er allemaal in hun gemeente verblijft en kan controle mogelijk gemaakt worden.