Mahdi schrapt plaatsen in asielopvang

Sedert januari 2021 werden 1916 plaatsen afgebouwd in het opvangnetwerk voor asielzoekers. Plaatsen worden ofwel definitief gesloten ofwel op non-actief gezet. Dat meldt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. Door een daling van de asielaanvragen stromen er minder mensen in. Er zijn netto 413 plaatsen definitief gesloten en 1.503 plaatsen staan op non-actief. Mahdi streeft samen met Fedasil naar een stabiel opvangnetwerk met een dynamisch buffersysteem. “Bufferplaatsen zijn nodig om te vermijden dat gemeentes op een te korte termijn een opvangcentrum moeten openen. Via bufferplaatsen zorgen we ervoor dat een asielcentrum dat voor een stuk niet actief is, volledig actief kan zijn indien nodig. Zo worden gemeentes niet onder druk gezet, ” legt Mahdi uit. Ook in het opvangnetwerk heeft COVID een impact. Daardoor wordt de situatie met de nodige voorzichtigheid gemonitord. COVID-besmettingen zijn steeds mogelijk waardoor er meer plaatsen nodig zijn in de collectieve wooncentra om mensen in quarantaine te plaatsen. Het opvangnetwerk wordt nauwgezet gemonitord. Mahdi: “Een te snelle sluiting van plaatsen maakt dat er een tekort aan plaatsen ontstaat. Zo creëer je je eigen asielcrisis en stort je het opvangnetwerk in chaos. Fedasil heeft al voldoende aan crisisbeheer moeten doen.” De bufferplaatsen zijn verspreid over het ganse netwerk. Tegen de zomer moet er een beslissing zijn over hoeveel capaciteit buffer wenselijk is om een goed functionerend en stabiel systeem te hebben.

Naast het sluiten van plaatsen worden er ook steeds plaatsen geopend om het aantal opvangplaatsen stabiel te houden. Verschillende centra openen met een contract van een bepaalde duur. Zo zijn er de voorbije maanden sluitingen geweest of zijn er sluitingen bezig in: Theux, Kalmthout, Foyer Bodegem (Brussel) en Samu Béjar (Neder-Over Heembeek), maar werd daarnaast ook de capaciteit verminderd in verschillende opvangcentra die operationeel blijven met een lagere bezetting. In Leopoldsburg daalt de bezetting tot maximaal 300 personen. In Luik is een opvangcentrum gestart waar 500 personen gehuisvest kunnen worden.

Dat brengt het aantal plaatsen vandaag op 27.635. Ongeveer 85 procent van de plaatsen in de opvangcentra zijn momenteel bezet. Zodra deze drempel is bereikt kan er gedeactiveerd of gesloten worden.