• Sammy Mahdi

Mahdi tevreden met beslissing over inreisverbod voor landen met gevaarlijke varianten


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, reageert tevreden op de beslissing om extra voorzorgsmaatregelen te nemen voor het reizen van buitenlanders naar ons land.


De lijst met gevaarlijke varianten wordt uitgebreid, de zogenaamde VOC-landen (VOC = Variants of Concern). Dat betekent dat er een inreisverbod geldt voor die landen. Deze beslissing werd genomen uit voorzorgsprincipe om de verspreiding van gevaarlijke varianten in te perken en de versoepelingen in België te vrijwaren.Ik sluit me volledig aan bij Vice-Premier Frank Vandenbroucke dat we voorzichtig moeten blijven. Wij streven niet naar de strengste maatregelen maar wel naar de veiligste maatregelen. Ik hoop dat dit een zeer tijdelijke maatregel kan zijn en dat er snel duidelijkheid kan komen door de wetenschappers hoe deze varianten kunnen ingeperkt worden.

Volgende landen worden opgenomen in de VOC-lijst:

  • Botswana, Jordanië, Zuid-Afrika, RD Congo, Qatar, Nepal, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Paraguay, India, Uruguay, Georgië, Chili, Trinidad Tobago, Colombia, Bangladesh, Oeganda en Argentinië.

  • Zimbabwe, Swatini, Lesotho, Namibië, Mozambique, Suriname, Peru en Pakistan (hier is een gebrek aan surveillance data ofwel ligt het land in nabij een land met een hoge besmettingsgraad van een variant)

Mahdi vroeg de afgelopen weken aan de RMG om duidelijke adviezen daarover te geven. Meerdere signalen bleven komen over een snelle verspreiding is van de Delta-variant, onder andere in het Verenigd Koninkrijk. Ook de WHO liet vandaag nog weten dat dit de overheersende variant van het coronavirus is geworden. De diensten die de toegang tot het grondgebied verlenen moeten weten welke personen mogen komen en met welke documenten. Sinds maart 2020 tracht België de burgers te beschermen, onder andere door het reisbeperkingen voor personen met een nationaliteit van een niet-EU land. Deze beslissingen gebeuren op basis van de epidemiologische situatie. Het is nooit de bedoeling om zoveel mogelijk reizen te beperken, het is wel de bedoeling zo weinig mogelijk varianten verder te verspreiden.

“Waar gevaarlijke varianten circuleren is het steeds mogelijk om inreisbeperkingen op te leggen. Dat hebben we in België gedaan rond de Delta-variant waardoor dit soort besmettingen tot nu toe beperkt zijn gebleven, 
 

Belgen en residenten met hoofdverblijfsplaats in België mogen wel nog terug naar huis keren (binnen Europa), maar moet zich aan zeer strenge testing en quarantainemaatregelen houden. Al worden alle reizen zeer sterk afgeraden. Professionele verplaatsingen kunnen enkel door vervoerspersoneel, zeevarenden, diplomaten en personeel van internationale organisaties. Toegelaten verplaatsingen zijn enkel mogelijk met een attest van de werkgever en attest van de Belgische diplomatieke poest dat de reis als essentieel wordt beoordeeld. Deze maatregel wordt wekelijks geëvalueerd en moet zo tijdelijk mogelijk zijn. Op Europees niveau wordt overlegd om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.


Eerder sprak Sammy Mahdi zijn bezorgdheid uit bij De Ochtend op Radio 1. Luister hier naar het fragment: