Mahdi tevreden met gecoördineerde Europese aanpak inreizen gevaccineerde derdelanders en noodrem-mec

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, reageert tevreden op het voorstel van de Europese Commissie om een gecoördineerd beleid te voeren wat betreft het inreizen van gevaccineerde derdelanders in de Europese Unie (EU).

Sammy Mahdi: “Sinds maart 2020 tracht België de burgers te beschermen, onder andere door het reisverbod voor personen met een nationaliteit van een niet-EU land. We beseffen dat dergelijk verbod een grote impact heeft op zaken-, sport- en culturele reizen en vaak ook op persoonlijk vlak zwaar is. Denk maar aan de grootouders die hun kleinkinderen in België nog niet konden bezoeken. Het is geen leuke maatregel, wel een noodzakelijke. Ik ben blij met het licht aan het eind van de tunnel. Met deze Europese coördinatie zal het mogelijk zijn dat gevaccineerde personen op gecontroleerde wijze naar de EU kunnen komen. Ik hoop dat vele Lidstaten deze kunnen volgen.”


Het Europese noodrem-mechanisme moet de nodige bescherming bieden om reizen vanuit gebieden met een plotse COVID opstoot of gevaarlijke variant snel te beperken. Deze procedure heeft de bedoeling om in geval van een uitbraak van een zorgwekkende variant in een derde land, te voorzien in een gecoördineerde en snelle besluitvorming. We blijven voorzichtig in deze crisis. Het is nooit de bedoeling om zoveel mogelijk reizen te beperken, het is enkel de bedoeling zoveel mogelijk varianten buiten te houden.

“Waar gevaarlijke varianten de kop opsteken of er een COVID-uitbraak voorkomt hebben we altijd mogelijkheden om inreisbeperkingen op te leggen. Dat hebben we in België gedaan rond de Indiase variant waardoor vandaag dit soort besmettingen tot nu toe beperkt zijn gebleven,” besluit Mahdi.

Ondertussen werkt de EU ook aan het digital green certificate voor EU-burgers, het zogenaamde “vaccinatiecerificaat”, dat reizen binnen de Unie moet faciliteren. De lancering is voorzien op 1 juni