• Sammy Mahdi

Mahdi vraagt burgemeester Molenbeek tentenkamp voor regularisatie te verbieden

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, wijst er op dat het regularisatiebeleid correct en menselijk is. Dit naar aanleiding van een nieuwe actie door mensen zonder papieren. Vorig jaar organiseerden actievoerders een actie in de Begijnhofkerk in Brussel. Vandaag lijkt een nieuwe actie om een ander regularisatiebeleid te eisen, zich te organiseren in een park in Molenbeek. Mahdi roept burgemeester Catherine Moureaux (PS) op om dit tentenkamp niet toe te laten. Uiteraard heeft iedereen het recht om politieke actie te voeren, maar dit hoeft niet door mensen in een tentenkamp onder te brengen.​

Al wie hier onwettig verblijft en niet vlucht voor oorlog of vervolging komt in aanmerking om individueel opgevolgd te worden binnen de ICAM-procedure. Daar bespreekt de terugkeerbegeleider welk duurzaam toekomstperspectief de persoon zonder papieren heeft. Wie hier onwettig verblijft, wordt begeleid richting terugkeer. Mahdi heeft de burgemeester aangeboden om iedere persoon zonder papieren individueel te begeleiden via de recent opgerichte terugkeerbureaus.


Sammy Mahdi:

“De migratieregels zijn duidelijk en het is vooral belangrijk dat deze nageleefd worden. Ook de procedure voor regularisatie is duidelijk. Ondertussen werken we verder aan snellere procedures en gecontroleerde migratie. Het uniek loket zorgt voor een snelle behandeling van aanvragen voor arbeidsmigratie. Buitenlandse studenten die hier studeren kunnen hier nu een jaar een job zoeken… Het beleid is niet tegen migratie, alleen moeten de regels wel nageleefd worden.


Oekraïne geen excuus voor collectieve regularisatie

De regularisatie is een uitzonderingsprocedure waarbij mensen die niet via de legale migratiekanalen verblijf hebben verkregen alsnog de gunst tot verblijf kunnen krijgen indien zij zich in een kwetsbare positie bevinden. Elk dossier wordt op individuele basis bekeken.


“De vergelijking die actievoerders maken tussen Oekraïners en mensen die hier onwettig verblijven uit veilige landen is bijzonder triest. Dat er een verschil is tussen een Oekraïner die vlucht voor de bommen en mensen die uit een veilig land hier onwettig zijn en papieren eisen, lijkt me nogal vanzelfsprekend.

zegt Mahdi.


Ondertussen zijn er 397 dossiers van de 446 aanvragen van de hongerstakers beslist. Die beslissingen worden pas verstuurd na een positieve woonstcontrole. Dat gebeurde inmiddels voor 218 beslissingen, die gaan over 251 mensen. Daarbij kregen 44 een positief antwoord en 191 een negatieve beslissing. Van de hongerstakers bleek dat meer dan 90% afkomstig was uit Marokko, Tunesië of Algerije. Een rechter heeft in februari ook geoordeeld dat een eis van 5 sans-papiers betrokken in de hongerstaking ongegrond was. Wie een negatieve beslissing krijgt wordt begeleiding aangeboden door een ICAM-terugkeerbegeleider waar alle duurzame toekomstperspectieven voor de persoon in kwestie worden uitgelegd.


Sammy Mahdi:

“Mensen moeten een beslissing krijgen en weten waar hun toekomst ligt. Er wordt menselijk naar de dossiers gekeken. Dat was in het verleden zo en dat blijft zo. Alleen kan niet iedereen aanspraak maken op een uitzonderingsregel, mocht dat het geval zijn dat zijn de gewone regels niet meer nodig.