• Sammy Mahdi

Mahdi vraagt EU Commissie initiatief om opvang Oekraïners te coördineren

"We mogen Oekraïners niet loslaten"

Na de Russische aanval op Oekraïne zullen wellicht heel wat mensen op de vlucht slaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) had deze ochtend een telefonisch onderhoud met Eurocommissaris Ylva Johannsson. Zij hadden overleg over hoe de organisatie van de opvang in Oost-Europa aan te pakken. Mahdi heeft met aandrang gevraagd om een Europese coördinatie te hanteren.


“Tijdens de EU-conferentie in Wenen hebben verschillende lidstaten duidelijk gemaakt dat ze opvang voor mogelijke vluchtelingen uit Oekraïne willen voorzien. En terecht, we moeten onze buren uit Oekraïne bijstaan. Sommige Oost-Europese collega’s maken er omwille van hun eigen geschiedenis zelfs een erezaak van. Het is nu aan de Europese Unie om dat te coördineren. We moeten chaos vermijden. Zowel voor onze eigen asieldiensten als voor Oekraïners die bescherming zoeken.

Concreet heeft Mahdi voorgesteld om zowel Frontex als het Europees Asielagentschap in te schakelen. Frontex zou in Oost-Europa moeten instaan voor een degelijk migratiebeheer voor wie de grens wil oversteken en via het Europees Asielagentschap moet heel snel voorzien in goede opvangomstandigheden en snelle beschermingsprocedures.

De kans dat er ook in België een verhoogde instroom komt omwille van het conflict in Oekraïne is niet onbestaand. Tijdens de Russisch-Oekraïnse oorlog van 2014 bleken de meeste Oekraïners opvang in de regio te zoeken. De aantallen bleven in ons land toen redelijk beperkt. De eerste indicaties wijzen op vluchtelingenstromen in de buurlanden van Oekraïne. Toch zal ook een lichte stijging aan asielzoekers in ons land meteen voelbaar zijn.

“De agressie die Rusland toont, toont ze niet alleen ten opzichte van Oekraïne maar ten opzichte van de hele Europese Unie. België zal binnen de EU de getroffen landen altijd steunen om goede opvang te garanderen. Wij moeten als één blok Europees verenigd zijn tegen de Russische agressie en elkaar als buren helpen.