• Sammy Mahdi

Mahdi wil geen bootmigranten uit Italië naar België overbrengen op ad hoc basis

Bijgewerkt op: 1 sep. 2021

Vandaag roept Italië op om ad hoc relocatie te doen voor de bootmigranten die in hun land toekomen. Het ad hoc reloceren van bootmigranten naar België is niet de juiste aanpak. De vraag tot relocatie vanuit Italië toont de urgente nood aan van het Europees Asiel en Migratiepact. Een pact dat zorgt voor duidelijke screening aan de buitengrenzen gepaard gaand met een georganiseerd solidariteitsmechanisme.

Afbeelding bootmigranten

“Heel wat migranten die in Europa toekomen hebben geen nood aan internationale bescherming. Solidair zijn met vluchtelingen zijn we zeker, maar we kunnen niet langer migranten blijven overbrengen naar België zonder screening aan de buitengrenzen.

- Sammy Mahdi


In Italië bedraagt het aantal asielaanvragen dit jaar 12,94 per miljoen inwoners. In België zijn er dat drie keer zoveel. Dit jaar kwamen er tot nu 30.200 mensen aan in Italië. Ter vergelijking, in 2015 kwamen er iedere maand 12.000 mensen toe.

De vraag van Italië om solidariteit en een beter beheer is terecht, maar België is vandaag ook heel erg solidair in Europa. Dat moet zo blijven, maar wel binnen een gecontroleerd kader waarbij ook de lidstaten aan de buitengrenzen hun verplichtingen moeten nakomen. Dat wil zeggen Italië, Griekenland, Spanje en andere landen aan de buitengrens vanuit de Europese agentschappen ter plaatse nog meer ondersteunen om de screening van de asielzoekers te doen. Het Asiel en Migratiepact is voor België niet minder belangrijk dan voor Italië.

Een maand geleden werd een heel belangrijke stap gezet met de beslissing om een volwaardig Europees Asiel Agentschap op te richten. Dit agentschap zal zelf kunnen beslissen of een lidstaat hulp nodig heeft bij een overmatige toestroom van asielaanvragen of een acute crisissituatie in de opvang van asielzoekers. Snellere en betere screening aan de buitengrenzen moet leiden tot een snellere behandeling en doorstroming van wie echt vlucht voor oorlog of politieke vervolging. Zo moeten migranten niet langer van het ene land naar het andere laten ronddolen, maar zorgt een screening aan de Europese buitengrens dat de deur niet sluit voor mensen die nood hebben aan bescherming.

Mahdi blijft wel voorstander van ad hoc relocaties indien er acute noodsituaties zich voordoen zoals bij de brand in het vluchtelingenkamp van Moria. De relocaties van deze mensen zijn nog steeds bezig. Daarnaast werkt ons land ook samen met UNCHR om mensen te hervestigen uit regio’s waar heel wat vluchtelingen worden opgevangen.