• Sammy Mahdi

Mahdi wil gevluchte Oekraïners in België aan het werk houden

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi heeft een wetsontwerp klaar dat vluchtelingen uit Oekraïne ook in de toekomst toegang geeft tot onze arbeidsmarkt. Ze zullen vanuit hun statuut als tijdelijk ontheemde in België kunnen overschakelen naar een verblijf op basis van werk via het systeem van de gecombineerde vergunning.

De gecombineerde vergunning kan toegang geven tot specifieke beroepscategorieën zoals onder meer hooggekwalificeerde beroepen en knelpuntberoepen, naargelang de specifieke arbeidsnoden van elk gewest. Wie hiervoor in aanmerking komt, zal langer in België kunnen blijven. Zo kunnen we de profielen waar onze arbeidsmarkt het meest nood aan heeft in ons land houden.

Oekraïners die met een tijdelijke bescherming in België verblijven, kunnen vandaag al onbeperkt werken van zodra zij geregistreerd zijn en zich aangemeld hebben bij de gemeente. Het statuut van tijdelijke bescherming is echter beperkt in de tijd door de Europese Unie: de tijdelijke bescherming loopt normaliter af op 4 maart 2023, waarna Oekraïners in principe niet langer in België mogen verblijven.

Vandaag zijn 44.645 attesten tijdelijke bescherming afgeleverd, waarvan 28.253 mensen meerderjarig zijn en dus kunnen werken. Uit recente cijfers van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten blijkt dat een aanzienlijk deel daarvan zich al aangemeld heeft voor begeleiding naar werk.

Als hun statuut van tijdelijke bescherming afloopt, dreigen we op termijn mogelijks heel wat profielen te verliezen die nuttig kunnen zijn op onze arbeidsmarkt. Daarenboven is er vandaag onzekerheid voor werkgevers om Oekraïners een vast contract te geven van langere of zelfs van onbepaalde duur. Geen goede situatie gelet op de grote arbeidskrapte in ons land. Eind 2021 waren er maar liefst 196.140 openstaande vacatures bij Belgische ondernemingen en ook dit jaar blijft het aantal vacatures exponentieel stijgen.

Door de gecombineerde vergunning open te stellen voor Oekraïners, kunnen Oekraïners in België in specifieke beroepen aan de slag blijven nadat hun statuut van tijdelijk bescherming afloopt én wordt het vandaag ook al interessanter voor werkgevers om deze mensen aan te werven.

“Heel wat gevluchte Oekraïners willen werken en bijdragen aan onze samenleving. Maar het einde van hun statuut als tijdelijk ontheemde hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Oekraïners die willen werken of aan het werk zijn zomaar van de ene op de andere dag deur wijzen, zou een groot verlies aan talent met zich mee brengen en een verlies voor onze arbeidsmarkt zijn. Door hen gebruik te laten maken van de gecombineerde vergunning kunnen we de profielen waar onze arbeidsmarkt de meeste nood aan heeft in België houden”, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

De gecombineerde vergunning combineert de toelating tot arbeid en tot verblijf in één vergunning. De federale overheid controleert enerzijds of een derdelander aan de voorwaarden voldoet om in België te mogen verblijven. De gewesten anderzijds, bepalen de toegang tot specifieke categorieën van werk. In de praktijk wordt de gecombineerde vergunning voornamelijk gebruikt voor het aantrekken van hoogopgeleid talent en het invullen van vacatures die bijzonder moeilijk ingevuld raken. De gecombineerde vergunning wordt jaar na jaar succesvoller, onder meer dankzij de invoering van het uniek digitaal loket Working in Belgium op initiatief van Staatssecretaris Mahdi. Het aantal afgeleverde vergunningen door de Dienst Vreemdelingenzaken in antwoord op een eerste aanvraag door een werkgever steeg vorig jaar tot 5.124.