• Sammy Mahdi

Mahdi wil oprichting Interministeriële Conferentie Migratie en integratie

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021


De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, om een interministeriële conferentie (IMC) over Migratie en Integratie op te richten.

De oprichting van deze IMC Migratie en Integratie is een belangrijk punt uit de beleidsnota die Mahdi op korte termijn wenste te realiseren. Het beleid van de federale overheid en de deelstaten moet op deze thema’s beter op elkaar afgestemd worden.

Mahdi: ‘Hiermee kunnen we vluchtelingen beter integreren, sneller aan het werk krijgen en samen met de regio’s de uitdagingen aanpakken. Ik ben ontzettend tevreden dat we hier zo snel werk van hebben kunnen maken en kijk uit naar de eerste vergadering. Er ligt heel wat werk op de plank.’

Het is op zich opmerkelijk dat dit nog niet bestaat. Er zijn immers heel veel verschillende niveaus bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het inburgerings- en integratiebeleid, de toegang tot de arbeidsmarkt, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking enzoverder.

De opeenvolgende staatshervormingen hebben verschillende bevoegdheden of onderdelen van bevoegdheden over het migratie- en integratiebeleid overgeheveld naar de deelstaten. De bevoegdheden inburgering en integratie liggen bij de deelstaten. Ondertussen bestaat er overal een verplicht inburgeringstraject, dat evenwel verschilt qua inhoud. Integratie is een veel bredere bevoegdheid. Het is duidelijk dat migratie maar kan slagen als er een goede integratie van de nieuwkomers volgt. Hierin kunnen de deelstaten en de federale overheid elkaars beleid nog versterken.

Mahdi: “Dat de ze beslissing er komt net op de dag van de migrant is extra motiverend. De studie van de Nationale Bank was hoopvol maar toonde ook net aan dat er nog heel wat te verbeteren valt op het vlak van integratie op de arbeidsmarkt en integratie tout court.”

Dit dossier wordt op de agenda geplaatst van het volgende overlegcomité.