• Sammy Mahdi

Mahdi zet in op regionale terugkeerbureaus: "Niemand ontsnapt nog aan een terugkeertraject."

Er komen regionale bureaus met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om tot een aanklampend terugkeerbeleid te komen. In die bureaus zullen de terugkeerbegeleiders werken met een volledig vernieuwde terugkeerprocedure. Om dit te realiseren worden op korte termijn 60 medewerkers gezocht om individuele dossiers op te volgen en 20 om gezinnen met minderjarige kinderen van dichtbij op te volgen.

Vandaag geeft Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, toelichting aan het parlement over verschillende werven binnen het migratiebeleid. De audit, het migratiewetboek en het terugkeerbeleid komen aan bod.


Mahdi wil een omslag realiseren in het terugkeerbeleid. Ons terugkeerbeleid moet anders en beter, daar is iedereen het over eens. Kordaat en humaan, dat zijn geen tegengestelde begrippen.


“Ik wil een aanpak voor de mensen zonder papieren, waar voordien eigenlijk niemand naar om keek omdat er simpelweg geen volk is op de diensten om dat te doen.  

Jaarlijks krijgen ongeveer 24.000 personen een eerste bevel om het grondgebied te verlaten (BVG). Dat is een papier waarop staat dat ze in de regel 30 dagen hebben om België te verlaten. Daarna hangt het volledig van henzelf af of ze het land verlaten of niet. Ze worden aan hun lot overgelaten.


Er wordt altijd geroepen om betere opvolging van mensen zonder papieren maar tot nu deed niemand het. Iedereen die te horen krijgt dat hij België moet verlaat, moet individueel en aanklampend opgevolgd  en begeleid worden naar terugkeer.  

Een procedure tot terugkeer (de zogenaamde SEFOR-procedure = Sensibilisering, Folluw up en Return) wordt op dit moment in vele gevallen niet opgestart, terwijl je tot intensieve gesprekken moet overgaan om de terugkeer te kunnen realiseren.


Terugkeerbegeleiders worden ingezet om de terugkeer te bevorderen van mensen in onwettig verblijf. Zij lichten de personen in onwettig verblijf in over hun dossier, moedigen hen aan tot terugkeer en ondersteunen hen in dit proces. Het is uitermate belangrijk om fysiek aanwezig te zijn in de grootsteden en de centrumsteden om niemand uit het oog te verliezen.

Het beleid richtte zich tot nu toe vooral op een fractie van de mensen zonder papieren die aangehouden en opgesloten worden, terwijl het grootste deel geen enkele opvolging kreeg. De nieuwe aanpak breidt de focus uit naar die tweede groep.