• Sammy Mahdi

Meer dan €300.000 extra voor sportfederaties in België dankzij steun van de Nationale Loterij

De Nationale Loterij en Sammy Mahdi, Staatsecretaris bevoegd voor de Nationale Loterij beslisten om extra steun te geven aan de Belgische sportfederaties.Dit initiatief past in de beslissing van de Nationale Loterij en Sammy Mahdi om extra ondersteuning te bieden op diverse domeinen in onze samenleving waar de noden door de neveneffecten van de Coronacrisis sterk toegenomen zijn.

In totaal zal de Nationale Loterij in 2021 26 sportieve en recreatieve federaties ondersteunen voor een totaal van 1.646.250 euro.

De Nationale Loterij zal in overleg met elk van de sportfederaties bekijken wat de beste invulling is voor de 20% extra middelen die ze toegekend krijgen. Bij voorkeur gaat deze naar projecten rond veiligheid, ontwikkeling van online applicaties en sociale inclusie.

Concreet kan zich dat op het terrein vertalen in onder andere veiligheidshesjes voor stewards bij o.m. wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden om de veiligheid te bevorderen. Het ontwikkelen van webinars mbt opleiding scheidsrechters, trainingen. Aandacht en inzet rond specifieke doelgroepen vb mensen met een beperking, deelname meisjes en vrouwen en ook mensen uit kwetsbare situaties.

In 2021 kwamen er ook 2 nieuwe sportieve bonden in het lijstje, namelijk tafeltennis en padel.

Dit jaar voorziet de Nationale Loterij een totale subsidiesteun van 200 miljoen om zeer diverse maatschappelijk relevante doelen te ondersteunen gaande van sport en cultuur over wetenschappelijke en sociale projecten.

Hieronder de volledige lijst van sportieve federaties die financiële steun krijgen in 2021. Allen zullen ze dit jaar kunnen genieten van 20% extra middelen: