• Sammy Mahdi

Meer definitieve uitsluitingen uit opvangnetwerk dan vroeger

In 2021 werden 1.658 sancties genomen ten aanzien van bewoners in opvangcentra. Dat is meer dan dubbel zoveel dan 5 jaar geleden (779). De definitieve uitsluiting uit het opvangnetwerk, de strengst mogelijke disciplinaire maatregel die Fedasil kan nemen, werd 2021 vaker toegepast dan vroeger: in 2021 werd 10 maal iemand definitief uitgesloten uit het netwerk. In 2017 gebeurde dit helemaal niet. Ook in de jaren nadien werd jaarlijks amper één persoon definitief uitgesloten.


“Relschoppers moeten weten dat ze het opvangcentrum niet op stelten kunnen zetten. Dit is nefast voor de overgrote meerderheid van de bewoners die zich wel gedraagt. Wie hier asiel aanvraagt, ondertussen opvang krijgt, maar wel zo’n gedrag stelt, moet daar de gevolgen van dragen. Wie helemaal over de schreef gaat, wordt definitief uitgesloten uit de opvang. Dat gebeurde vroeger quasi nooit. Compleet onbegrijpelijk”

, zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Een definitieve uitsluiting uit de opvang is de zwaarst mogelijke sanctie die opgelegd kan worden. Gelet op het recht op opvang dat een asielzoeker heeft, gaat het om een bijzonder ingrijpende maatregel. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het geval van zware fysieke agressie of bij veelvuldige incidenten. Fedasil kan ook overgaan tot een tijdelijke uitsluiting of een overbrenging van de persoon naar een ander opvangcentrum. Maar liefst één vijfde van de genomen sancties in 2021 had betrekking op een verwijdering uit het opvangcentrum waar de asielzoeker verblijft.


Voorbeelden van sanctiemogelijkheden door Fedasil zijn onder meer:

  • Definitieve uitsluiting uit de opvang

  • Tijdelijke uitsluiting uit de opvang

  • Transfer van personen naar een ander centrum

  • Taaksanctie of verplichte gemeenschapsdienst

  • Extra inzet van bewaking zodat er meer controle is op wie in en uit het centrum komt

  • Verplichte deelname aan een traject gericht op schuldinzicht, maatschappelijk bewustzijn en herstel


Het aantal incidenten in opvangcentra is vorig jaar verder toegenomen. In totaal waren er 1281 gerapporteerde incidenten. De stijging kan ook verklaard worden omdat er meer is ingezet op een betere melding en rapportering van incidenten. Elke vorm van incident, zelfs verbale incidenten, wordt gerapporteerd om gepaste disciplinaire maatregelen te kunnen treffen.


Sammy Mahdi wil het sanctiebeleid nog verder verstrengen om duidelijk te maken dat de regels in opvangcentra gerespecteerd dienen te worden en om het aantal incidenten in de toekomst te doen dalen.

“Fedasil heeft een zeer sterk preventiebeleid met onder meer kwaliteitsvolle opvang, sensibilisering en het aanbieden van opleidingsmogelijkheden, maar we moeten ook streng durven op te treden als het nodig is. In sommige gevallen wil ik dat er in de toekomst sneller tot een definitieve uitsluiting kan beslist worden. We zullen ook andere actoren zoals de politie en justitie betrekken bij het sanctiebeleid om tot een meer geïntegreerde aanpak van incidenten te komen.

Justitie en politie treden, net zoals voor Belgen, op bij strafbare feiten. Strafbare feiten worden steeds doorgegeven aan politie die daders kan identificeren en justitie volgt op welke straffen daar uit volgen. De strafmaat wordt dan uiteraard door een rechter bepaald.