• Sammy Mahdi

Mensensmokkel mag niet lonen

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hadden vandaag overleg over de problematiek van transmigratie. Twee weken geleden dreef een boot met 49 transitmigranten vanuit Frankrijk af richting de Belgische kust. Vandaag werden nog eens 81 transmigranten die in het Verenigd Koninkrijk probeerden te geraken in Koksijde onderschept.


Er moet hard opgetreden worden tegen criminele netwerken van mensensmokkelaars. De gebeurtenissen van de afgelopen weken doen vermoeden dat er een breder netwerk schuil gaat achter deze gebeurtenissen. De Dienst Vreemdelingenzaken, de politie en het gerecht werken intens samen. De betrokken regeringsleden blijven ook de krachten bundelen om het probleem aan de wortel aan te pakken.


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, voorziet extra plaatsen in gesloten centra, met het oog op verwijdering naar land van herkomst.

 “Het mag niet lonen voor mensensmokkelaars om kwetsbare mensen in gammele boten op zee te sturen. Ik heb alle begrip dat de burgemeester het moe is. Voor mijn diensten is het ook frustrerend, maar ondertussen doen ze alles om zoveel mogelijk mensen terug te sturen en plaatsen vrij te hebben in de gesloten centra, ook tijdens COVID.

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat bij elke interceptie ter plaatse om de politiediensten te ondersteunen. Alle transmigranten worden geïnformeerd over de procedures in België en de terugkeer. Zij worden ook geïnformeerd over het statuut slachtoffer van mensensmokkel. Dat geeft hen de kans om veilig en zonder voorbehoud informatie te delen.


In dit specifiek dossier heeft, gezien de grote vermoedens van mensensmokkel, de DVZ onmiddellijk een beslissing genomen. De procedures moeten immers binnen de 24 uur afgehandeld zijn. DVZ beslist dan in een volgende fase wie opgesloten kan worden in een gesloten centrum. Dit altijd met het oog op effectieve terugkeer.


Deze nieuwe groep transmigranten werd ontdekt door de lokale politiezone, die bijstand kreeg van naburige lokale politiezones en van de federale politie. Zowel het interventiekorps van West-Vlaanderen als de federale reserve van de federale politie werden daarbij ingezet. De politie staat in voor de verdere administratieve opvolging in nauw overleg met DVZ.


Naar aanleiding van deze twee recente gebeurtenissen zal de Minister van Binnenlandse Zaken eveneens het kader van het interventiekorps van West-Vlaanderen verder invullen. De mogelijkheid om een verbindingsofficier aan te wijzen, specifiek voor de transmigratie wordt versneld onderzocht.


Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: De federale politie zal zich blijvend inzetten om de mensensmokkelaars aan te pakken en de slachtoffers menswaardig te bejegenen samen met de lokale politie. Het interventiekorps van West-Vlaanderen zal verder worden aangevuld en de aanwijzing van een gespecialiseerde verbindingsofficier met Frankrijk wordt versneld onderzocht.”


Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “De referentiemagistraat van het parket van West-Vlaanderen kwam vandaag ter plaatse om het onderzoek op te volgen. De slachtoffers zullen nu verhoord worden. Daarna kan het recherchewerk door de Federale Gerechtelijke Politie starten. De Politie en het parket zullen er alles aan doen om het criminele netwerk bloot te leggen en te ontmantelen. De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel wordt met alle mogelijke middelen geleverd. Politie, Justitie en DVZ werken hiervoor samen. Deze gezamenlijke aanpak leidt tot meer vervolgingen voor de rechtbank want mensensmokkelaars mogen niet vrijuit gaan.”