• Sammy Mahdi

Migratiediensten doen oproep naar Oekraïense tolken


De migratiediensten bereiden zich op alle mogelijke scenario’s voor. Als ons land een groot aantal Oekraïense vluchtelingen zou moeten ontvangen, is er ook nood aan Oekraïens sprekende tolken om Oekraïners in de eigen taal te kunnen helpen. De diensten zijn het gewoon in vele talen te werken en beschikken zelf over een tolkendienst, maar bij een grote instroom van Oekraïners zijn bijkomende helpende handen meer dan welkom.Het Commissariaat-generaal voor Staatlozen en Vluchtelingen (CGVS) is dringend op zoek naar tolken Oekraïens - Frans, Oekraïens-Nederlands of Oekraïens-Engels (en vice versa). Een grondige kennis van deze talen is een basisvereiste. Enige ervaring met tolken is een pluspunt.

De tolken zullen voornamelijk ingezet worden bij de informatieverlening aan Oekraïners en registratie in Brussel. Wie wilt helpen tolken, kan zich melden bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen via www.cgvs.be/nl/werken-voor-het-cgvs. Je kan er een intake formulier vinden. Dit kan vervolgens doorgestuurd worden naar cgra-cgvs.interpretations@ibz.fgov.be.


“Het is belangrijk dat Oekraïners die vluchten in hun eigen taal hun verhaal kunnen doen aan de migratiediensten. Het gaat om mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt en misschien heel emotioneel zijn. Ze moeten zo goed mogelijk geholpen worden en alle informatie die zij krijgen goed begrijpen. Dat kan het best in hun taal”, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.