• Sammy Mahdi

Nationale Loterij maakt 1,9 miljoen euro vrij voor noodhulp vluchtelingen uit Oekraïne

Samen met de Nationale Loterij besliste Staatssecretaris Sammy Mahdi, belast met de Nationale Loterij, een uitzonderlijk bedrag van 1,9 miljoen euro vrij te maken in het kader van de dringende noden die ontstaan zijn door de oorlog in Oekraïne. Deze uitzonderlijke bijdrage dient om Belgische organisaties, die zich verenigd hebben in het consortium 12-12, te ondersteunen in hun werk om vluchtelingen uit Oekraïne noodhulp te bieden. Het kan daarbij gaan om dringende zorg, voeding, hygiëne, onderwijs en psychosociale begeleiding en bescherming.


Staatssecretaris Sammy Mahdi:

De situatie in Oekraïne is ronduit schrijnend. Er speelt zich een echte humanitaire ramp af op amper 1.500 kilometer van onze eigen deur. Al meer dan 3 miljoen inwoners van Oekraïne zijn ondertussen hun land ontvlucht. Daarbij gaat het overwegend om kwetsbare profielen zoals vrouwen en kinderen. Ze hebben nood aan hulp. De solidariteit in onze samenleving voor Oekraïners is bijzonder groot. We willen met de Nationale Loterij deze solidariteit omarmen en organisaties die hulp bieden aan Oekraïners een stevig duwtje in de rug geven.

Jannie Haek, CEO Nationale Loterij : “De Belgische bevolking geeft in deze crisis blijk van een ongelofelijke vrijgevigheid en solidariteit. Het zit ook in het DNA van de Nationale loterij om te helpen waar nodig. Het is de reden van bestaan van de Nationale Loterij en ze doet dit ze al sinds haar ontstaan. Elke dag gaat er reeds structureel zo’n €550.000 naar projecten en initiatieven die zich inzetten en een verschil maken voor velen in de samenleving.”


Dankzij haar vele spelers kan de Nationale Loterij ook nu snel extra financiële steun bieden voor humanitaire noodhulp die gestructureerd georganiseerd wordt door het consortium 12-12. Vorig jaar maakte de Nationale Loterij een identiek bedrag van 1,9 miljoen euro vrij in het kader van de coronacrisis. Hiermee werden goede doelen ondersteund die actief meehielpen in het ondersteunen van mensen doorheen de coronacrisis. Ook na de overstromingen in Wallonië gebeurde dit.


Het gaat om extra financiële noodhulp bovenop de ondersteuning die de Nationale Loterij structureel geeft aan ontelbare organisaties en projecten die zorgen voor een warmere inclusievere samenleving voor alle Belgen. Jaarlijks gaat het om 200 miljoen euro.