• Sammy Mahdi

Neutrale zone sluit voor algemeen publiek

Bijgewerkt op: 10 sep. 2021

Vanaf maandag sluit de neutrale zone voor het algemeen publiek. Deze neutrale zone werd opgezet om de hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures en individueel een aanvraag in te dienen.

De neutrale zone

Dat blijft voor hen het geval op basis van de lijsten die de diensten moeten krijgen van organisaties die bij de hongerstaking betrokken waren.

Zij zullen nog steeds in de neutrale zone informatie kunnen krijgen over hun dossier, zodat ze kunnen beslissen of ze een aanvraag tot regularisatie wensen in te dienen. Een speciale behandeling is er echter niet.

Gisteren werd eerst beslist om met een afsprakensysteem te werken en mensen die niet vanuit de hongerstaking komen louter informatie te verstrekken. Maar er doen veel foute geruchten de ronde, bijvoorbeeld dat iedereen die zich aanbiedt aan de neutrale zone een verblijfsvergunning zou krijgen. Om niemand valse hoop te geven werd vandaag beslist om deze zone niet langer open te stellen voor het algemeen publiek. De afspraken die gisteren en vandaag werden ingepland, worden wel allemaal afgewerkt.

De afgelopen twee dagen zijn er heel wat mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Het gerucht deed ook de ronde dat er op deze plek een collectieve regularisatieronde zou komen. Dat is niet het geval. Wie een regularisatieaanvraag wil doen moet dat via de geëigende procedures doen: een aanvraag voor humanitaire regularisatie wordt in de eigen gemeente ingediend. De dossiers van personen die naar de neutrale zone komen of een afspraak hebben, zullen niet anders behandeld worden.