• Sammy Mahdi

Niemand wil een drama

Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Sammy Mahdi, volgt de situatie van de hongerstakers op de voet. Iedereen wil drama’s vermijden.

Gisteren nog ging de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Freddy Roosemont, samen met medische begeleiding ter plaatse. Bedoeling was om ter plekke met mensen te spreken en de toestand te evalueren. Dit op vraag van de staatssecretaris. “De evaluatie van de medische toestand is belangrijk, omdat we absoluut willen voorkomen dat iemand sterft”, stelt Mahdi.


Donderdag ging de neutrale zone in samenwerking met de Stad Brussel open. Daar zijn sedert vrijdag enkele mensen langs geweest. Gezien de groepsdruk is dat niet evident maar een moedige keuze.


We krijgen signalen dat de groepsdruk op bepaalde sites dermate hoog is, dat ik me daar zeker zorgen om maak. Toch blijven we hopen dat mensen hun dossier individueel willen behandelen, want een collectieve oplossing of bepaalde toegevingen doen voor de hongerstakers kunnen we niet. Anders krijg je morgen hongerstakingen in alle kerken van het land.

In de neutrale zone krijgen mensen informatie over de bestaande procedures en de mogelijkheden binnen hun dossier als iemand al een dossier heeft lopen. Op deze manier krijgen ze een rechtstreeks contact met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze kunnen ook een vertrouwenspersoon meenemen die hen geruststelt. Er is ook een aparte ruimte waar mensen kunnen overleggen met hun vertrouwenspersoon zonder de diensten van DVZ of de Stad Brussel. Wie dat wenst, kan ter plaatse meteen een individuele aanvraag indienen.


Ook de komende uren en dagen blijft het kabinet van de staatssecretaris in contact met de sans-papiers om de nodige toelichting te geven bij de werking van de neutrale zone. De woordvoerders van de sans-papiers zijn uitgenodigd om te komen kijken maar voorlopig gingen ze nog niet in op deze uitnodiging.