• Sammy Mahdi

Nieuw beheerscontract Nationale Loterij voorziet 75 miljoen euro extra aan goede doelen

Deze dinsdag 14 september 2021 werd door Staatssecretaris Sammy Mahdi, belast met de Nationale Loterij, en Jannie Haeck, CEO van de Nationale Loterij het nieuw beheerscontract van de Nationale Loterij formeel ondertekend. Het huidige beheerscontract, dat afgesloten werd in 2015, loopt af op 15 september. Het nieuwe beheerscontract wordt afgesloten voor een termijn van 5 jaar.


Blikvanger is de verhoging van de subsidies aan goede doelen: Structureel gaat de jaarlijkse steun aan goede doelen omhoog naar 200 miljoen euro. Het vorige beheerscontract uit 2015 voorzag een bedrag van 185,3 miljoen euro, wat betekent dat er de komende 5 jaar 15 miljoen euro extra op jaarbasis wordt uitgetrokken voor goede doelen, in totaal dus 75 miljoen euro.


In het kader van de coronacrisis hadden we eerder al beslist om in 2020 uitzonderlijk 200 miljoen euro uit te keren, voornamelijk voor armoedeverenigingen en organisaties uit de cultuur- en sportsector.  Door de goede resultaten van de Nationale Loterij kunnen we dit ook verankeren voor de volgende 5 jaar in het beheerscontract

zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi. De omzet van de Nationale Loterij groeide in de laatste 5 jaar gemiddeld met 4,5%.


Het beheerscontract bevestigt de maatschappelijke positie van de Nationale Loterij: de organisatie onderscheidt zich van spelers op de privésector door haar unieke model (een groot aantal spelers met kleine inzetbedragen en een geringe speelfrequentie), een gediversifieerd aanbod van spelen met een laag verslavingsrisico en subsidies aan goede doelen, zoals sociale, culturele, wetenschappelijke projecten. Het gaat om meer dan 250 goede doelen per jaar.


Marktleiderschap op ethisch vlak

Verantwoord spel blijft de hoeksteen van de Nationale Loterij. De beheersovereenkomst voorziet in dit kader in de oprichting van een Hoge Raad voor de Ethiek inzake Loterijspelen en Kansspelen. Die zal met een brede blik, en in alle onafhankelijkheid oordelen en informeren over de bescherming van spelers, het ethisch karakter van loterijspelen en kansspelen, en maatschappelijke tendensen en evoluties in de brede markt van kansspelen. Ook wetenschappelijk onderzoek zal gestimuleerd worden door de Hoge Raad. ‘We willen een voortrekkersrol opnemen in het publieke debat. Samen met onder meer verslavingsexperten kan de Raad bijvoorbeeld onderzoeken welke reclame verslaving bevordert’, zegt Staatssecretaris Mahdi.


Ook Gedelegeerd Bestuurder Jannie Haeck toont zich van zijn kant bijzonder tevreden dat de Nationale loterij een nieuw beheerscontract afsluit. “De afgelopen weken werd het bestuur van de Nationale Loterij vernieuwd. Morgen treedt het nieuwe beheerscontract in werking. Daarmee hebben we alle elementen in handen om het werk verder te zetten. We hebben de afgelopen jaren met onze goede resultaten bewezen dat de strategie van de Nationale Loterij in een bijzonder concurrentiële markt weldegelijk werkt. We gaan verder op de ingeslagen weg, blijven innoveren en blijven een grote impact hebben op het dagelijkse leven van mensen door middel van onze steun aan goede doelen. De Nationale Loterij is véél meer dan spelen”, sluit Jannie Haeck af.