• Sammy Mahdi

Nood aan extra capaciteit door aanklampend terugkeerbeleidIn navolging van de uitrol van het aanklampend terugkeerbeleid moeten er ook plaatsen zijn gesloten centra voor mensen die niet vrijwillig meewerken aan hun terugkeer. Binnen het Geïntegreerd Infrastructuurplan Terugkeer (GIT-plan) wordt ingezet op het realiseren van de reeds geplande centra voor Zandvliet en Jumet. Daarnaast wordt het plan opgevat om een gesloten centrum in Steenokkerzeel te realiseren, dicht bij de luchthaven. Dit bevestigde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, op de Zevende Dag en is een onderdeel van zijn beleidsnota die op 16 november wordt voorgesteld.

Door het nieuwe aanklampend terugkeerbeleid ontstaat een infrastructurele nood voor meer gesloten plaatsen. Door de oprichting van de regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding (ICAM-bureaus) worden meer mensen van meet af aan bij de afgifte van hun bevel tot het grondgebied te verlaten opgevolgd. Jaarlijks krijgen 24.000 mensen een eerste keer een bevel om het grondgebied te verlaten. In alle provincies worden regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding geopend. Een paar weken geleden startte het eerste bureau in Brussel. De begeleiding vindt het beste plaats op een locatie dicht bij de vreemdeling, de plaats waar de vreemdeling verblijft. Iemand die in Luik of Oostende onwettig verblijft zal zich niet zomaar verplaatsen naar Brussel om de terugkeerbegeleiding op te starten. Er wordt altijd een traject opgestart om de vrijwillige terugkeer te bekomen, maar indien dat geen resultaat oplevert is een gedwongen terugkeer het sluitstuk van het beleid. De prioritaire doelgroep voor vasthouding zijn mensen die criminele feiten plegen en mensen die een gevaar betekenen voor de openbare orde.