• Sammy Mahdi

Oekraïne heeft ook tijdelijke impact op asielaanvragen

Derdelanders uit Oekraïne, maar ook 86 Russen en 426 Oekraïners dienden asielaanvraag in


In maart vroegen 426 Oekraïners asiel aan via het aanmeldcentrum het Klein Kasteeltje. Dat blijft uit de cijfers van Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Dat is echter niet nodig gezien het statuut tijdelijke bescherming dat voor hen geactiveerd werd. Na de eerste dagen in maart valt op te merken dat dit cijfer is teruggevallen en Oekraïners hun weg hebben gevonden naar de procedure tijdelijke bescherming. Dit is belangrijk voor de behandeling van de asieldossiers van andere aanvragers. Positief is vast te stellen dat het CGVS 500 dossiers meer behandeld heeft dan vorige maand.

Sammy Mahdi:

“De diensten zetten zich in om dossiers zo snel mogelijk te behandelen, er zijn veel vragen op veel fronten tegelijkertijd. Oorlog in de wereld betekent dat er mensen vluchten. Wie recht heeft op bescherming moet dit krijgen, wie dat niet heeft moet begeleid worden naar terugkeer.

Niet-Oekraïners die uit Oekraïne komen en veilig kunnen terugkeren naar hun land, krijgen in ons land in tegenstelling tot de buurlanden geen tijdelijke bescherming. Uit de cijfers van de registratie blijkt dat 98 procent van de wie in de Heizel een attest krijgt tot tijdelijke bescherming Oekraïner is. De overige 2% bestaat voornamelijk uit de buitenlandse partner van een Oekraïner.


Er is in maart dan ook een stijgend aantal asielaanvragen vast te stellen van derdelanders uit Oekraïne die geen tijdelijke bescherming krijgen. Die personen kunnen asiel aanvragen maar wie niet vlucht voor oorlog of vervolging in het land van herkomst wordt niet erkend als vluchteling. De diensten informeren personen correct over de gangbare procedures. In totaal werden er 3247 aanvragen gedaan in het Klein Kasteeltje. Er wordt met buitenlandse studenten of arbeiders uit Oekraïne bekeken hoe ze veilig kunnen terugkeren naar hun land. Daartoe werd een specifiek infopunt opgericht en ondersteuning door Fedasil is beschikbaar. De gevolgen voor de aanvragen van Russen zijn ook merkbaar, er werden 86 aanvragen geregistreerd in maart. In heel 2021 ging het om zo’n 300 mensen.


Sammy Mahdi:

“Ik blijf het onverstandig vinden dat andere EU landen automatisch bescherming geven aan migranten die uit Oekraïne komen, maar perfect veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren, maar wie uit een veilig land komt heeft geen nood aan onze bescherming en moet terugkeren.