• Sammy Mahdi

Oekraïne – Mahdi: nieuw registratiecentrum in Brussels Expo in gebruik

Vandaag werd het nieuwe registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne geopend in Paleis 8 van Brussels Expo. Het vervangt het eerste registratiecentrum in het voormalige Jules Bordet-ziekenhuis in Brussel. Vluchtelingen worden er geregistreerd voor het statuut van tijdelijke bescherming en Fedasil coördineert er de doorverwijzing naar crisishuisvesting voor vluchtelingen die hier nood aan hebben.

Het registratiecentrum start met maar liefst 42 registratieloketten. In totaal zullen meer dan 230 medewerkers van onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en het Rode Kruis ingeschakeld worden om alles in goede banen te leiden. DVZ en Fedasil maken hiertoe tijdelijk medewerkers vrij vanuit verschillende departementen. Ook ambtenaren van andere federale overheidsdiensten kunnen zich aanbieden om te helpen via het systeem van de Special Federal Forces.

Sinds de opstart van het eerste registratiecentrum in het voormalige Jules Bordet ziekenhuis in Brussel op 3 maart werden reeds 6.048 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd. Dat is gemiddeld ongeveer 600 mensen per dag, op piekdagen ging het om meer dan 800 personen. De afgelopen dagen slaagden de diensten er in om iedereen die zich aanbood te registeren. Fedasil organiseerde crisishuisvesting voor 2.059 personen die hier nood aan hadden. Het gaat om zo’n 35% van alle geregistreerde vluchtelingen.


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi:De snelheid waarmee mensen uit Oekraïne vluchten is ongezien, maar de snelheid waarmee de diensten dit nieuw centrum hebben uitgebouwd is dat ook. Dit centrum is van bijzonder groot belang om Oekraïners zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, ze hebben in hun land al genoeg afgezien.

Met het nieuwe registratiecentrum kan de capaciteit verder opgeschaald worden om grotere groepen vluchtelingen uit Oekraïne te registreren. Dat zal nodig zijn. Volgens prognoses van internationale organen zoals UNHCR kan de vluchtelingenstroom richting de Europese Unie 4 tot 7 miljoen mensen uitmaken. In dit geval zou dit voor ons land naar schatting zelfs om 200.000 vluchtelingen kunnen gaan.

Na registratie worden mensen door Fedasil toegewezen aan lokale crisishuisvestingsplaatsen die door lokale overheden en burgers worden aangeboden. Om de coördinatie hiervan in goede banen te leiden, werd in samenwerking met het Nationale Crisiscentrum een ‘Housing Tool’ ontwikkeld. De ‘Housing Tool’ is een digitaal platform waarop elke gemeente het overzicht kan raadplegen en bewerken van de plaatsen voor crisishuisvesting die werden aangeboden door de gemeente zelf of door burgers van de gemeente.


De federale overheid voorziet ook in een eerste noodopvang voor vluchtende Oekraïners die niet op de dag van aankomst kunnen geregistreerd worden of niet de dag zelf niet naar lokale crisishuisvesting kunnen gedispatcht worden.


Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken: “Grote groepen moeders en kinderen zijn op zoek naar veiligheid en geborgenheid, ons land kan dit bieden. We moeten ervoor zorgen dat de trauma’s die voortkomen uit de vlucht voor oorlog niet groter worden. De enorme solidariteit in ons land en de bereidwilligheid van lokale besturen, het Nationale Crisiscentrum en de diensten die het registratiecentrum hebben gebouwd tonen aan dat we samen deze vluchtelingenstroom het hoofd kunnen bieden.”