• Sammy Mahdi

“Onaanvaardbaar” - Mahdi eist dat Fedasil alle kinderen opvangt“Ik heb uitdrukkelijk gevraagd aan Fedasil alle minderjarigen die zich melden op te vangen. Dat minderjarigen niet opgevangen worden aanvaard ik niet. Ik zal er op toezien dat dit gerespecteerd wordt”, 

reageert Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, dat minderjarigen opvang zou geweigerd worden.


Het afgelopen jaar zijn er meer dan 500 plaatsen bijgecreëerd voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen en onlangs opende nog een opvangcentrum in Oudergem dat specifiek voor deze jongeren is voorbehouden.

Wat wel zo is, de leeftijdstest moet sneller. Die duurt nu meer dan een maand. De realiteit is dat Fedasil de laatste maanden geconfronteerd wordt met een zeer grote stijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen dat zich bij hen aanmeldt. Niet al deze mensen blijken ook effectief minderjarige te zijn. Wanneer er twijfel is over hun echte leeftijd, worden deze jongeren onderworpen aan een leeftijdstest door de Dienst Voogdij (FOD Justitie). Tot wanneer de resultaten er zijn, worden zij als minderjarige opgevangen. Dat gaat niet op om mensen te moeten opvangen op een plaats van een minderjarige als blijkt dat ongeveer 35 procent van de verklaarde minderjarigen toch meerderjarig is.


“Die leeftijdstesten moeten véél sneller gebeuren, dat vragen mijn diensten al maanden. Dat is ook in het belang van de echte minderjarigen. Ik dring dan ook nog eens aan bij de Minister van Justitie dat hij dringend investeert in de Dienst Voogdij om de leeftijdstesten te versnellen. Als er meer instroom is dan volgen er automatisch ook meer tests”, 

aldus Mahdi.

In 2019 bedroegen niet-begeleide minderjarigen 9 procent van het opvangnetwerk, in 2020 was dat 15 procent en in 2021 loopt dat nu al op tot 33 procent. Voor 2021 zijn er tot nu 3018 niet-begeleide minderjarigen aangemeld. Bij twijfel over de leeftijd wordt een leeftijdstest gevraagd bij de Dienst Voogdij.

Dit jaar zijn er 1991 leeftijdstest uitgevoerd, 1357 blijkt meerderjarig na leeftijdstest, wat neerkomt op 70 procent van die tests.

De minderjarigen jonger dan 15 jaar worden normaliter opgevangen worden door de Gemeenschappen, echter Fedasil vangt nu ook deze jongeren op wegens plaatsgebrek daar.