• Sammy Mahdi

Ontmoeting Mahdi met Spaanse ambassadrice over migratiestroom naar Cran Canaria

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, zag deze middag de Spaanse ambassadrice, Beatriz Larrotcha. Ze bespraken de situatie in Gran Canaria.

Spanje bevestigde dat het zijn internationale en Europese verplichtingen nakomt door iedere persoon die er toekomt te identificeren. Ze hebben geïnvesteerd in hun politionele infrastructuur om die identificatie versneld mogelijk te maken zodat de grensprocedure kan gevolgd worden. Zo wordt nagegaan wie economische migrant is en wie internationale bescherming nodig heeft.

De Spaanse ambassadrice garandeerde Mahdi dat er geen permanente opvangstructuur komt op Gran Canaria. Wel heeft Spanje de tijdelijke opvang opgedreven door onder andere militaire infrastructuur vrij te maken om de mensenrechten te respecteren. Ook de EU heeft fondsen vrijgemaakt om Spanje te helpen de situatie te beheren.

Sammy Mahdi: “Het is goed dat er geen permanente opvangstructuur komt op Gran Canaria. Dit zorgt enkel voor een aanzuigeffect. Een permanente opvangstructuur zou niet goed zijn voor de mensen ter plaatse en de mensen die gevaarlijke oversteek maken.”

In vergelijking met 2019 is de migratiestroom richting Gran Canaria vertienvoudigd. Spanje kan dit niet alleen dragen. De Spaanse grenzen zijn onze grenzen en Europa moet Spanje nog meer ondersteunen.

Een Frontex-missie duurt te lang om effectief uit te voeren. Mahdi wil Spanje steunen in de vraag om sneller Frontex-missies te kunnen uitrollen om acute situaties aan te pakken.

Beide landen zijn van mening dat er naar een duurzame oplossing moet worden gezocht. De meeste mensen die de oversteek wagen komen uit Marokko, Senegal en Mauretanië. Dit betreft landen die met een sterke toeristische sector en die volledig stil ligt sedert 2020 door de coronacrisis. Op Europees niveau moeten we mee nadenken over investeringen in die landen zelf zodat hun onderdanen een toekomst in eigen land kunnen uitbouwen. Mahdi had op 15 november om een onderhoud gevraagd met de Spaanse autoriteiten naar aanleiding van de berichten over de stijgende migratiestroom vanuit Noord- en West-Afrika via de gevaarlijke zeeroute naar Gran Canaria.