• Sammy Mahdi

Ontradingscampagne moet Albanië uit top 6 asielaanvragen in België krijgen

Albanië en België werken samen aan een ontradings- en informatiecampagne. De laatste twee maanden tekende zich een plotse stijging op van Albanese asielzoekers. In augustus ging het om 72 mensen en in september om 88. Dat maakt dat dit jaar al 412 Albanezen asiel aanvroegen en in september Albanië plots in de top 6 van herkomstlanden staat hoewel die mensen vrijwel geen kans op asiel maken bij ons. In het verleden hadden dergelijke missies vaak een onmiddellijke daling van het aantal asielaanvragen tot gevolg, maar wel op korte termijn. Dit najaar start een campagne om ook op lange termijn met influencers, podcasts en mini-tv series Albanezen te informeren.


“Albanië werkt bijzonder goed mee aan terugkeer. Alleen moeten we vermijden dat mensen die geen nood hebben aan bescherming naar ons land komen en het opvangsysteem belasten. Deze ontradingscampagne is niet alleen beter voor onze asieldiensten, maar ook en vooral voor de Albanezen zelf die hier uiteindelijk toch niet mogen blijven.

- Sammy Mahdi


Fedasil vangt vandaag 348 mensen van Albanese afkomst op. Dossiers van mensen die ook moeten behandeld worden maar quasi altijd met een negatieve beslissing. Elke druk op het opvangsysteem moeten we vermijden. Zo blijft er plaats voor mensen die echt bescherming zoeken en kunnen de asieldiensten dossiers van die mensen sneller behandelen. In 2019 kregen 28 Albanezen asiel op een totaal van 621 Albanese asielaanvragen. In 2020 waren dat er 7 en in 2021 voorlopig 6. De beschermingsgraad ligt op zo’n 4,5%, wat beduidend lager is dan de 36,9% van mensen die in het totaal bescherming krijgen.

Ook op langere termijn wordt aan correcte informatieverspreiding gewerkt. DVZ werkt samen met de Internationale Organisatie voor Migraitie, IOM, om tot een vernieuwde aanpak te komen. Viertien influencers uit lokale gemeenschappen zullen ingezet worden om hardnekkige foute informatie te doorprikken. Uit het onderzoek van IOM blijkt dat 50 procent van de groep die migreert (18-35) Facebook en Instagram gebruikt en 70 procent van de groep die migreert (18-35) naar tv-series kijkt. Het gebruik van een media mix is noodzakelijk. Naast de klassieke kanalen zoals persconferentie, kranten en tv is het inzetten op sociale media en nieuwe vormen van nieuwsduiding (podcasts) duidelijk noodzakelijk.

Goede informatie zorgt ook voor minder terugdrijvingen aan de grens. Mensen die zich goed informeren vertrekken minder en komen uiteraard niet toe op de luchthaven zonder duidelijk reisdoel als studeren of het hebben van werk.

- Freddy Roosemont


Te gebruiken media mix

  • Instagram/Facebook met boodschappen van influencers over het leven in Albanië maar ook in België

  • Podcasts over migratiemogelijkheden en correcte procedures

  • Mini- tvseries met informatieve elementen in over migratie

  • Google Adword campagnes op het internet

  • Kranten, tv-journaals, radio

Er bestaat nog steeds heel wat desinformatie over de procedures en mogelijkheden in België.

  • Twintig procent van de mensen die naar België komen denkt dat je naast een job ook recht op asiel krijgt in België.

  • Meer dan 30 procent denkt dat een slechte woning voldoende is om asiel aan te vragen in België.

  • Ook 80 procent van de jongeren zegt dat ze wil vertrekken uit Albanië, maar de cijfers wat betreft studiemigratie vanuit Albanië zijn veel lager dan het algemeen gemiddelde.

Er werden 14 influencers geselecteerd om boosdschappen en fake succes verhalen tegen te spreken. Vaak durven mensen niet toegeven dat ze er niet in slaagden een nieuw leven op te bouwen. Maar ook hoe je wel een leven kan opbouwen in België als student of werknemer.

Voor elke regio in Albanië werd iemand geselecteerd (12) alsook 1 persoon die in België woont en 1 persoon die in Nederland woont. Deze laatste 2 wonen al lang in Europa.

“Sociale media zijn belangrijk om correcte informatie te verspreiden. De Albanese gemeenschap is vrij gesloten waardoor fakenews of foute informatie lang blijft bestaan. Maar 1 goed getarget bericht dat je toch niet zomaar in België kan blijven doet veel om dat nieuws onder families en kennissen te verspreiden.

- Sammy Mahdi


Dit najaar start het project ARISE-ALL. ARISE-ALL staat voor “Awareness Raising and Information for Safety and Empowerment for All - Albania”. Het tweejarig lopend project wordt grotendeels gefinancierd door de Europese Unie en Nederland is ook een partner in het project.