• Sammy Mahdi

Ook onder asielzoekers verschil in vaccinatiegraad per regio: Vlaamse asielzoeker vaker gevaccineerd

Asielzoekers die in de Vlaamse opvangcentra verblijven zijn opvallend meer gevaccineerd dan asielzoekers die in de Waalse centra verblijven. Ook in Brussel is de vaccinatiegraad lager. De verschillen zijn vergelijkbaar met die tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars. Zelfs de provinciale verschillen zijn merkbaar. Zo is West-Vlaanderen de best gevaccineerde provincie onder de asielzoekers.

Fedasil start in januari met een boostercampagne om opnieuw het belang van de vaccinatie te verspreiden onder de bewoners. Dat is uiteraard niet eenvoudig met alle verschillende nationaliteiten die in de centra samenwonen en de flow van nieuwe bewoners. De boosterprik wordt steeds voorafgegaan door een sensibiliseringsweek in de centra: infosessies, persoonlijk gesprek, campagnebeeld zichtbaar in het centrum, flyers worden uitgedeeld. Fedasil moet informatie in niet minder dan 14 verschillende talen voorzien en schakelt ook tolken in om alle informatie over het coronavirus mee te delen.


“We doen er alles aan om de vaccinatiegraad bij asielzoekers zo hoog mogelijk te krijgen, met dank aan alle medewerkers op het terrein. Met de boostercampagne steken we nog een tandje bij, maar regionale verschillen in vaccinatiegraad wegwerken blijkt bij asielzoekers even moeilijk als bij de rest van de bevolking” 

aldus Mahdi.

Op 4 maanden tijd kreeg Fedasil door alle inspanningen het vaccinatiepercentage voor heel het land 14 procent omhoog en dit in een zeer moeilijke periode waarin er veel nieuwe asielzoekers toekwamen.


De vaccinatiegraad varieert heel erg van centrum tot centrum. Sommige centra hebben ook een grotere nieuwe instroom dan andere en moeten daardoor meer sensibiliseringsacties doen. Ook organiseren zij meer vaccinatiedagen.

Vaccinatiegraad (10-01-2022)

Vlaanderen

75%

West-Vlaanderen

88%

Oost-Vlaanderen

77%

Limburg

65%

Antwerpen

79%

Vlaams-Brabant

74%

Wallonië

61%

Namen

54%

Luxemburg

70%

Waals-Brabant

63%

Henegouwen

62%

Luik

57%

Brussel

56%

België

66%

Vaccinatiegraad (10-09-2021)

Vlaanderen

66%

West-Vlaanderen

76%

Oost-Vlaanderen

67%

Limburg

63%

Antwerpen

67%

Vlaams-Brabant

54%

Wallonië

47%

Namen

38%

Luxemburg

51%

Waals-Brabant

55%

Henegouwen

53%

Luik

40%

Brussel

42%

België

52%

Deze cijfers zijn steeds een onderschatting omdat mensen ook in een ander land kunnen gevaccineerd maar omwille van GDPR-wetgeving is informatie daarover niet steeds beschikbaar.