• Sammy Mahdi

Openingstijden registratiecentrum Heizel worden modulair in functie van instroom

In totaal hebben al 30.346 mensen die Oekraïne zijn ontvlucht wegens de Russische inval, een attest tot tijdelijke bescherming gekregen in België. Op sommige dagen werden zo’n 2.000 mensen per dag geregistreerd in Brussel. De laatste dagen is een lager aantal aanmeldingen vast te stellen. Zo hebben afgelopen zaterdag 509, zondag 537 mensen zich aangeboden aan het registratiecentrum. Gisteren waren het er 594. Er is ook al een tijdje geen sprake meer van lange wachtrijen.


De toestand in Oekraïne blijft moeilijk te voorspellen. Het aantal Oekraïners dat zich registreert in ons land fluctueert constant. Vandaar dat het registratiecentrum modulair zal blijven evolueren, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


De openingstijden van het registratiecentrum zullen dan ook aangepast worden met als doel meer dynamisch in te spelen op de (verwachte) instroom van vluchtelingen. In het weekend zal het registratiecentrum op zaterdag geopend zijn tot 13u. Op zondag zullen voorlopig geen registraties meer gebeuren. Dynamische openingstijden laten ook een efficiëntere inzet van medewerkers toe. Het registratiecentrum legt een grote druk op de diensten (Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken). Het telt 72 registratieloketten (front-end en back-end) en ongeveer 230 medewerkers zijn er aan de slag.

Eerder werd ook al een online afsprakensysteem ingevoerd waarbij vluchtelingen zelf een slot kunnen kiezen om zich te laten registreren. Dit systeem vermijdt lange wachttijden en laat de diensten ook toe om medewerkers efficiënter in te zetten in functie van de instroom en het gereserveerd aantal slots.

We zijn bezig aan een marathon, geen sprint. Het blijft bang afwachten wat er in bepaalde regio’s in Oekraïne zal gebeuren. De gruwelijke Russische oorlogsmisdaden voorspellen alvast weinig goeds. Bij nieuwe offensieven zullen we opnieuw dynamisch opschakelen als dat nodig zou zijn. Onze diensten blijven in verhoogde staat van paraatheid en zijn voorbereid op alles, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Voor de personen die tijdens de sluitingstijd aankomen in Brussel en nood hebben aan opvang, wordt noodopvang voorzien. De diensten zijn, in samenwerking met Fedasil en Croix Rouge, aanwezig in station Brussel-Zuid om vluchtelingen die aankomen goed te informeren en eventueel door te verwijzen naar de noodopvang in Brussel op het moment dat het registratiecentrum gesloten is. Zo kunnen vluchtelingen zich de dag nadien laten registreren en gedispatcht worden naar de crisishuisvesting die voorzien is door de gewesten en de lokale besturen. Het percentage vluchtelingen uit Oekraïne dat nood heeft aan crisishuisvesting blijft laag: het gaat gemiddeld om slechts 19%.