• Sammy Mahdi

Oprichting commissie ‘Migratiewetboek’ met voorzitters Dirk Vanheule en Luc Leboeuf

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021


Vandaag is een belangrijke stap gezet om tot een nieuw Migratiewetboek te komen. Er wordt een commissie ‘Migratiewetboek’ opgericht. Academici Dirk Vanheule en Luc Leboeuf gingen akkoord om het voorzitterschap op zich nemen.

De commissie wordt samengesteld met externe experten met diverse professionele achtergronden, en er wordt ook samengewerkt met de experten uit de betrokken administraties. De gesprekken wie hiervan deel zal uitmaken zijn lopende. In samenspraak met deze commissie wordt een kalender en een methodologie van de werkzaamheden bepaald. Doelstelling is dat de commissie met een voorsteltekst voor een nieuw Migratiewetboek komt.

De Vreemdelingenwet werd sinds 1980 maar liefst 109 maal gewijzigd. En van die 109 wijzigingen gebeurden er 40 de laatste 6 jaar.

Sammy Mahdi: “Iedereen is het erover eens dat er een Migratiewetboek moet komen. Als zelfs het recht zichzelf begint tegen te spreken dan wordt het heel moeilijk en ingewikkeld op den duur. Ik ben heel blij dat we deze belangrijke stap kunnen zetten en dank de voorzitters nu al dat ze deze moeilijke taak hebben aanvaard.”

Experten zijn het erover eens dat de wet enorm complex, ondoorzichtig en soms zelfs tegenstrijdig is geworden. Sommige bepalingen zijn onlogisch of zijn een barrière om efficiënt te kunnen werken. Verschillende instanties hebben daar al op gewezen. Het schrijven van een Migratiewetboek is een uitgelezen kans om het recht duidelijker te maken en te zorgen voor betere en efficiëntere procedures.

De oprichting van deze commissie ‘Migratiewetboek’ werd aangekondigd in de beleidsnota van Mahdi: “De opmaak van een nieuw Migratiewetboek is een uitdaging die al enkele legislaturen meegaat. Nochtans is dit een zo goed als volledig gedeelde wens van iedereen die met vreemdelingenrecht in contact komt, van de burgers, de diensten en de gerechtelijke wereld. Om dit proces tot een goed einde te brengen zal op korte termijn een commissie worden opgericht die onder een vaste voorzitter zal werken.”

Meer informatie over de achtergrond van beide heren vindt u op onderstaande links:

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/dirk-vanheule/

https://www.eth.mpg.de/leboeuf