• Sammy Mahdi

Oprichting neutrale zone mensen in hongerstaking

Bijgewerkt op: 16 jul. 2021

De neutrale zone van de mensen in hongerstaking is sedert vandaag operationeel. Dat meldt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. De oprichting van deze neutrale zone gebeurt in samenwerking met de Stad Brussel die een locatie ter beschikking stelt.

Hier vindt u meer informatie over de mogelijke verblijfsstatuten in België en cijfers over de uitzonderingsprocedure, de regularisatie.

Persconferentie Hongerstakers
.pptx
Download PPTX • 2.57MB

Mahdi hoopt dat de mensen in hongerstaking hiermee de uitgestoken hand willen aannemen om verder menselijk leed te voorkomen. Hij gelooft dat iedereen deze hongerstaking wil doen stoppen en roept op om deze informatiemogelijkheid zo breed mogelijk te delen. Het is belangrijk om mensen goed te informeren over de procedures die er bestaan om een verblijfsstatus te bekomen. Daarom voorzien we nu een neutrale zone samen met de Stad Brussel, om de hand te reiken aan de actievoerders, en hen de juiste informatie daarover mee te geven.

Medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geven de correcte informatie en transparantie over de verblijfsprocedures in België. In alle rust kunnen mensen hun dossier of de indiening van een dossier bespreken en met deze medewerkers elementen uit hun dossier overlopen.

Wanneer ze de beslissing nemen om een dossier in te dienen kan dat ter plaatse. Medewerkers van de Stad Brussel zijn aanwezig om die aanvraag te verwerken. Een aanvraag tot regularisatie verloopt via de gemeente waar de persoon verblijft. Dat gebeurt niet rechtstreeks bij de DVZ.

De neutrale zone fungeert als een one-stop principe.

Mahdi beseft dat het moed zal vragen van de mensen in hongerstaking om af te stappen van de eis tot het nemen van collectieve maatregelen of het vastleggen van categorieën. Deze personen zetten reeds weken hun gezondheid op het spel om hiervoor te streven en hij begrijpt dan ook dat het voor hen niet evident is om hiervan af te stappen. Het is daarom van het grootste belang dat deze personen zich komen infomeren over hun individuele mogelijkheden. De neutrale zone is de enige reële optie voor deze personen op een perspectief.