• Sammy Mahdi

Oproep om geen valse hoop te geven

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, vraagt partijen om geen valse hoop te geven aan hongerstakers.

Een kort verblijf aan alle hongerstakers geven is onwenselijk. Een paar maanden later zitten diezelfde mensen zonder papieren opnieuw in onwettig verblijf. De hongerstakers hebben trouwens zelf aangegeven dat ze geen tijdelijke, maar een definitieve en collectieve verblijfsvergunning willen voor alle sans papiers” aldus Mahdi.

Mahdi doet al weken zijn uiterste best om mensen te overtuigen dat een hongerstaking geen zin heeft. Het verwijt dat er geen actie wordt ondernomen valt te betreuren, gezien de inspanningen die al weken lang geleverd worden. De voorbije dagen heeft Mahdi samen met verschillende partners gewerkt aan de installatie van een neutrale zone, waar hongerstakers duidelijkheid kunnen krijgen over de bestaande procedures. Deze week nog moet en zal die neutrale zone er zijn, aldus het kabinet van Mahdi. De Staatssecretaris hoopt dat de uitgestoken hand aanvaard wordt.

Sammy Mahdi heeft de voorbije weken verschillende gesprekken gehad met een tiental organisaties, alsook met de sans papiers zelf.

“Het is mijn taak om met hen in gesprek te gaan en ook eerlijk te verduidelijken waar het beleid voor staat. Asielzoekers die vluchten voor oorlog hebben recht op bescherming, studenten die de regels volgen kunnen hier studeren en mensen die hier willen komen werken kunnen een aanvraag indienen vanuit het buitenland. En in uitzonderlijke humanitaire gevallen passen we de regularisatie toe voor mensen zonder papieren, net omdat we voor een humaan beleid staan. We zijn zeer ongerust over de toestand van de hongerstakers, maar dat mag het beleid niet in een bepaalde richting dwingen.

Ondanks de vele gesprekken blijkt er vaak heel wat onwetendheid te zijn over de regularisatie. Zo wordt er verwezen naar COVID maatregelen voor mensen in onwettig verblijf in landen zoals Portugal, terwijl de tijdelijke maatregelen in die landen al beëindigd zijn. Ook wat toegang tot de arbeidsmarkt betreft, lijkt het eerder aangewezen om de arbeidsmarkt te versoepelen voor mensen die hier legaal verblijven en daarnaast ook de strijd aan te gaan tegen malafide werkgevers die mensen in onwettig verblijf uitbuiten. “De interministeriële conferentie (IMC) kan zeker dienen om mensen die hier wettig verblijven te activeren. Op dat vlak kan het niet snel genoeg vooruit gaan. Met een werkloosheidsgraad die in bepaalde regio’s oploopt tot 39% is er duidelijk nog ruimte voor verbetering”