• Sammy Mahdi

Opvangcentra mogelijk maken is een werk van iedereen

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, heeft begrip dat de medewerkers van Fedasil een hoge werkdruk ervaren. Dat is ook gewoon zo. De asielinstroom is erg hoog, vorige week werden op 1 week tijd 730 verzoeken geregistreerd. Mahdi benadrukt echter dat hij in samenwerking met Fedasil er alles aan doet om plaatsen te creëren en te bemannen.


Deze week volgt de opening van een centrum in Molenbeek en de opstart van een centrum in Evere is besproken met de lokale autoriteten. De medewerking is toegezegd en zal voor kerst openen. Voor nachtopvang is een akkoord met de Stad Brussel bekomen. Dat zijn tijdelijke plaatsen waar mensen kunnen verblijven in navolging van een opvangplaats op lange termijn. De burgemeesters van deze sites verlenen hun medewerking zonder probleem en zijn een voorbeeld om mee samen te werken. Volgende week opent ook een opvangcentrum in Marcinelle.


Ondertussen werd er een overeenkomst met het Rode Kruis bekomen om vrijwilligers in te zetten in de centra waar men momenteel met een personeelstekort kampt. De aanwervingen voor extra personeel zijn al lopende. Nieuwe medewerkers dienen ook opzegtermijnen bij hun voormalige werkgever te respecteren.

Deze instroom heeft Mahdi al voorspeld in september en meegedeeld aan de ministerraad. In navolging van de machtsovername in Afghanistan stijgen de asielaanvragen in Europa, ook in de ons omringende landen. De regering heef toen beslist dat iedereen in de regering zijn medewerking zou verlenen om opvangplaatsen te realiseren.


Mahdi heeft een delegatie van de manifestanten ontvangen en hen uitgelegd dat iedereen samen deze opvangcrisis moet aanpakken. Hun vragen naar structurele oplossingen staan los van deze huidige asielinstroom. Structurele beslissingen zijn al op politiek niveau genomen, de zogenaamde buffercapaciteit waar Fedasil al jaren op wacht is daar één van. Ook heeft Mahdi al meermaals herhaald dat hij aan de directie van Fedasil vraagt om te herbekijken of iedereen met tijdelijke contracten moet aangeworven worden. Dit verarmt op lange termijn de organisatie.