• Sammy Mahdi

Out reach - Moeilijk maar cruciaal sociaal werk

Bijgewerkt op: 16 apr. 2021De outreach medewerkers bij Fedasil krijgen versterking. Hun team wordt uitgebreid van slechts drie personen naar veertien medewerkers. Naar aanleiding van de dag van het Sociaal Werk ging Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, met hen mee op het terrein.

Pas sedert 2019 informeren outreach medewerkers mensen zonder papieren of transitmigranten over de asielprocedure, de Dublinregels die gelden in Europa waarbij je terug moet naar het land waar er voor het eerst asiel werd aangevraagd en vrijwillig terugkeer naar het land van herkomst. Door deze noodzakelijke uitbreiding zal het team ook buiten Brussel kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in Zeebrugge of regio’s in Wallonië waar er groepen mensen in dorpskernen en op snelwegparkings samen komen.


Sammy Mahdi: “We moeten de strijd tegen onwettig verblijf opvoeren. Voor de ene betekent dat een asielaanvraag, voor de ander een terugkeer naar land van herkomst. Alles start bij het outreach team. Moeilijk, maar cruciaal sociaal werk.”


Deze mensen vormen een uitdagende groep om mee te werken: velen van hen zijn vastbesloten om naar het Verenigd Koninkrijk door te reizen en wensen geen asiel aan te vragen in België. Vaak gaat het om personen die al verschillende keren asiel aanvroegen in Europa en geen recht op verblijf hebben.

Het is belangrijk dat deze personen de juiste informatie krijgen zodat ze bewust en geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun toekomst. “Wat outreach medewerkers doen is van essentieel belang. Ze trachten een informatie-oorlog te winnen. Er doen heel wat foute verhalen de ronde over het leven in bijvoorbeeld de UK of de asielprocedure. Dit is een grote meerwaarde: sociaal werk kan je niet doen via het uitdelen van een flyer ”, aldus Mahdi.


Outreach medewerkers geven op een neutrale en begrijpelijke manier informatie aan deze mensen mee. Door hen niet slechts één keer te zien, maar vaak op het terrein aanwezig te zijn, kan er vertrouwen gecreëerd worden en kan er in gesprek gegaan worden met de migrant. In 2020 zijn er hoopvolle resultaten vast te stellen maar er is ruimte om nog betere resultaten te halen. In voorlopig 21 procent van de contacten is er een positief resultaat.


Het team werkt op het terrein samen met ngo’s en organisaties zoals Croix Rouge Belgique. Op die manier kunnen ze de transitmigranten goed bereiken.