• Sammy Mahdi

Persbericht - Asielzoeker zoekt match: wie mag werken moet dat ook kunnen

Bijgewerkt op: 2 dec. 2021

Asielzoeker zoekt match”, dat is de naam van het actieplan dat staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie Sammy Mahdi en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vandaag voorstellen bij Westvlees. Doelstelling is om door middel van een centrale aanpak werk te maken van de competentieverwerving en activering van asielzoekers tijdens de verblijfsprocedure. VDAB en Fedasil staan klaar om asielzoekers te begeleiden naar een job. Ook werkgevers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning via taalcoaching op de werkvloer.

Asielzoekers mogen werken vanaf 4 maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en dit zolang hun asielprocedure loopt. In theorie althans. Velen botsen op administratieve drempels en vinden hun weg niet naar de arbeidsmarkt, hoewel ze eigenlijk zouden kunnen en willen bijdragen aan de samenleving. Bovendien beschikken we momenteel over onvoldoende informatie over de competenties en de kwalificatieniveaus van de asielzoekers om hen simpelweg toe te leiden naar een job. Er is ook echte mentaliteitswijziging nodig. Daarom willen Fedasil en VDAB al zo vroeg mogelijk de competenties, de eerdere werkervaring, de studies van een asielzoeker in kaart brengen.

“Het standpunt was veel te lang dat er op de pauzeknop van het leven van de asielzoeker moest worden geduwd tot men een beslissing had genomen over zijn of haar asielaanvraag en dat het geen zin had om tijdens de procedure bepaalde competenties te verwerven of te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Een gemiste kans is dat, zowel voor de gemeenschap als voor de asielzoeker zelf wiens potentieel niet benut wordt,

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Win-win situatie voor alle partijen


Nochtans zou dit een win-win voor alle partijen zijn. De asielzoeker wint aan zelfstandigheid, zet onmiddellijk belangrijke stappen op vlak van integratie bij een leven in België of verwerft vaardigheden die ook bij een terugkeer naar het land van herkomst gebruikt kunnen worden. Op die manier draagt de asielzoeker als actieve burger bij aan de samenleving. Anderzijds hebben heel wat bedrijven helpende handen nodig door de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Sammy Mahdi. Recent nog signaleerde VDAB een recordaantal van 72.067 openstaande vacatures in Vlaanderen.


Regionale coaches


Fedasil heeft nu een actieplan klaar waarbij aan de hand van 7 pijlers ingezet wordt op competentieverwerving (zoals opleidingen, taallessen,..) en de activering van asielzoekers naar een volwaardige job van korte duur of vrijwilligerswerk. Er wordt een nieuwe cel binnen Fedasil opgericht, ‘deelname aan de samenleving’ die door middel van een centrale aanpak vraag en aanbod zal matchen. Er wordt voor alle asielzoekers een begeleidingstraject uitgewerkt dat focust op maatschappelijke participatie, evenals een aanvullend aanbod op vlak van competentieverwerving, tewerkstelling, en ondernemerschap. Regionale coaches zullen de brug slaan tussen het opvangcentrum en de arbeidsmarkt. Er komen partnerschappen met organisaties die helpen bij toeleiding, maar Fedasil gaat samen met VDAB ook actief op zoek naar organisaties die rechtstreeks asielzoekers willen tewerkstellen. Wie informatie wil of concrete samenwerking wil opzetten, kunnen terecht op een centraal aanmeldpunt: work@fedasil.be. Bestaande drempels zullen stelselmatig aangepakt worden onder meer via de nieuw opgerichte Interministeriële Conferentie Asiel en Migratie.


Een goede samenwerking met de gewesten en met partners zoals VDAB, FOREM en ACTIRIS is essentieel. Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits: “VDAB en Fedasil werken op maat van de specifieke vacatures van de werkgever. Als blijkt dat enkele kandidaten matchen met openstaande vacatures, dan krijgt de werkgever omkadering van Fedasil en VDAB en hun partners. Op die manier hopen ze de drempelvrees bij werkgevers te verkleinen en de kansen voor asielzoekers te vergroten. VDAB zal daarbij onder andere focussen op taalcoaching, want taal is een van de grootste drempels om asielzoekers te activeren. De asielzoeker krijgt een taalbad Nederlands en er wordt ook aandacht besteed aan de collega’s. Want zij moeten natuurlijk met hun collega kunnen communiceren. Ook werkplekleren zal worden gestimuleerd. Door de job aan te leren op de werkplek, leren de asielzoeker en de toekomstige werkgever elkaar beter kennen. Met deze aanpak verruimen we het potentieel aan arbeidskrachten op onze arbeidsmarkt en dragen we bovendien bij aan de sociale cohesie.”


Het actieplan wordt voorgesteld bij Westvlees nv, een van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvleesin West-Vlaanderen. Westvlees is goed vertrouwd met de doelgroep. Zo zijn er asielzoekers uit de opvangcentra in Moeskroen en Langemark-Poelkapelle succesvol tewerkgesteld. Dat is mede te danken aan de ondersteuning van VDAB en partners. VDAB voorziet in Individuele beroepsopleidingen (IBO) met taalondersteuning, en ook train de trainer-sessies. In dat laatste geval leidt een medewerker van VDAB een werknemer van Westvlees op om zelf taalcoaching te kunnen voorzien..

Het afgelopen jaar heb ik heel wat projecten bezocht die mensen activeren. Denk maar aan de vele vaccinatiecentra waar asielzoekers actief waren, het WK wielrennen dit jaar of Westvlees. Al deze initiatieven leveren schitterend werk en sterken mij in de overtuiging dat we dit op een structurele manier op grote schaal moeten uitrollen. Het vormen en aan de slag krijgen van asielzoekers is een win-winsituatie voor de betrokkenen én de samenleving, 

sluit Sammy Mahdi af.


Bekijk hier de presentatie van het Activeringsplan:

PPT Activering
.pptx
Download PPTX • 57.36MB