• Sammy Mahdi

Persmededeling over de behandeling van de geëvacueerden in Peutie

Bijgewerkt op: 1 sep. 2021

Gisteren zijn er 2 vluchten vanuit Islamabad geland op de luchthaven van Melsbroek. In totaal zijn er op die manier 222 mensen naar ons land gekomen die uit Afghanistan werden geëvacueerd. Alle personen werden naar de kazerne van Peutie gebracht, waar hun identiteit en documenten nogmaals grondig werden gecontroleerd, en zij onder meer een COVID test ondergingen.


In totaal ging het om 63 Belgen en 158 Afghanen.

Sammy Mahdi in Peutie

Naast de Belgen en hun familieleden, werden ook 45 personen geëvacueerd omdat zij in acuut gevaar zijn door de dreiging van de taliban omwille van hun activiteiten in het verleden of hun specifieke profiel. Zo gaat het om personen die voor de Belgische militairen gewerkt hebben en hun gezinsleden,personen die voor de Afghaanse mensenrechteninstelling hebben gewerkt met hun gezinsleden en een vrouwelijke hoge overheidsambtenaar.


1 Afghaans kind van 14 reisde alleen en had na de controles geen band met familie uit België. Dit kind wordt opgevangen in een opvangcentrum van Fedasil voor niet-begeleide minderjarigen en er wordt een voogd aangesteld via de Dienst Voogdij.


​De meeste mensen keerden na aankomst en controle in Peutie terug naar hun eigen woonplaats.


Afghanen die nog geen verblijfstitel in ons land hadden, starten nu een verblijfsprocedure op. Het gaat om een procedure gezinshereniging voor de gezinsleden van Belgen (een procedure die wordt opgestart in de gemeente van hun verblijfplaats), of om een asielprocedure. Over de asielaanvraag zal worden geoordeeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.


Naast deze personen voor België was er bij de aankomsten op Melsbroek gisteren ook 1 persoon die door Denemarken zal worden opgevangen.


Sophie Wilmes: “Het feit dat deze mensen nu aangekomen zijn in België, is het gevolg van een ongeziene operatie en samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Samen halen we onze landgenoten en hun gezinnen naar België, net als mensen die voor ons hebben gewerkt, en anderen die hebben geijverd voor mensenrechten in Afghanistan. De operatie is nog niet voorbij, daarnet is nog een vlucht in Melsbroek geland. We zijn blij dat we al deze mensen veilig konden thuisbrengen.”


Ludivine Dedonder : “In Afghanistan en Pakistan is de samenwerking van Defensie met Buitenlandse Zaken en internationale partners uitzonderlijk. In België stelt Defensie haar personeel, materieel en infrastructuur ter beschikking om de geëvacueerde personen zo goed mogelijk op te vangen. Ik ben trots op de mannen en vrouwen op mijn departement die op alle fronten aanwezig zijn en hebben bijgedragen om mensen in veiligheid te brengen. Ik ben ook blij dat Defensie heeft kunnen helpen bij de evacuatie van voormalige Afghaanse medewerkers. België neemt dus zijn verantwoordelijkheid en uit haar dankbaarheid aan degenen die België hebben gediend door hen nu op ons grondgebied te verwelkomen."


“Het is positief dat we al heel wat mensen hebben kunnen repatriëren. We zijn ook bijzonder opgelucht dat een aantal tolken die onze militairen jarenlang hebben bijgestaan in Afghanistan en medewerkers van mensenrechtenorganisaties ook veilig tot hier zijn geraakt. In de strijd tegen gewelddadig religieus fanatisme hebben we ook trouwe Afghaanse bondgenoten die we niet vergeten zijn.
- Sammy Mahdi

In Peutie werken verschillende diensten samen onder de leiding van een team van Defensie.

Hierbij een opsomming van de aanwezige diensten: Defensie, Lokale en Federale Politie, Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, inlichtingendiensten (VSSE/ADIV), FOD Volksgezondheid, Rode Kruis. Zij hebben vorige week ook een simulatie-oefening gedaan om de processen die moeten doorlopen worden op punt te stellen.


Er zijn heel wat stappen te doorlopen in dit proces waardoor er pas nadat iedereen de nodige gesprekken heeft gehad een eindbalans aan de pers kan worden meegedeeld.