• Sammy Mahdi

Persmededeling over de behandeling van de geëvacueerden in Peutie

Bijgewerkt op: 1 sep. 2021

Gisteren landde er 1 vlucht vanuit Islamabad op de luchthaven van Melsbroek. Op die manier zijn er 205 mensen naar ons land gekomen die uit Afghanistan werden geëvacueerd. 50 personen waren voor Nederland bestemd. De personen bestemd voor België werden naar de kazerne van Peutie gebracht, waar hun identiteit en documenten nogmaals grondig werden gecontroleerd, en zij onder meer een COVID test ondergingen.

Sammy Mahdi in Peutie

Onder de passagiers waren 92 Belgen met familieleden waarvan 61 met Belgisch paspoort en 1 Nederlander die bij een Belgische familie hoort.

Naast de Belgen en hun familieleden, werden ook 56 personen geëvacueerd omdat zij in acuut gevaar zijn door de dreiging van de taliban omwille van hun activiteiten in het verleden of hun specifieke profiel. Zij hebben ofwel voor de Belgische militairen gewerkt of werkten in vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties.

57 mensen behoren tot categorie Belgische verblijfskaart met hun familie.

​De meeste mensen keerden na aankomst en controle in Peutie terug naar hun eigen woonplaats.

De ambassade van Nederland was gisteren ter plaatse om de mensen die naar Nederland moesten te ontvangen en naar Nederland over te brengen.

Afghanen die nog geen verblijfstitel in ons land hadden, starten nu een verblijfsprocedure op. Het gaat om een procedure gezinshereniging voor de gezinsleden van Belgen (een procedure die wordt opgestart in de gemeente van hun verblijfplaats), of om een asielprocedure. Over de asielaanvraag zal worden geoordeeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

In Peutie werken verschillende diensten samen. Hierbij een opsomming van de aanwezige diensten: Defensie, Lokale en Federale Politie, Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, inlichtingendiensten (VSSE/ADIV), FOD Volksgezondheid, Rode Kruis.

Er zijn heel wat stappen te doorlopen in dit proces waardoor er pas nadat iedereen de nodige gesprekken heeft gehad een eindbalans aan de pers kan worden meegedeeld.