• Sammy Mahdi

#PlekVrij overweldigend succes: 499 gemeenten positief gereageerd, meer dan 8.000 plaatsen na 48 uur

Onze gemeenten en burgers reageerden massaal op de oproep van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om tijdelijke opvang aan te bieden voor Oekraïners op de vlucht.De oproep naar lokale besturen en burgers werd maandagavond gelanceerd via de verschillende provinciegouverneurs en een oproep in de media onder de noemer #PlekVrij. Lokale besturen gingen onmiddellijk aan de slag en deelden de informatie via hun eigen kanalen zoals website en sociale media. Ook heel veel burgers deelden én beantwoordden de oproep.

Vandaag, nog geen 48 uur na de oproep, zijn de eerste resultaten overweldigend positief.

499 van de 581 Belgische gemeenten hebben nu al de oproep positief beantwoord en hebben dus aangegeven om te helpen. In totaal zijn al 8.169 plaatsen beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij zowel om plaatsen die door lokale besturen worden aangeboden als door burgers zelf.

Dit is nog maar een begin. Het gaat om een voorlopig cijfer van deze middag. De oproep loopt nog en de antwoorden blijven voortdurend binnenkomen. Lokale besturen hebben aangegeven infrastructuur ter beschikking te stellen en zijn zich volop aan het organiseren. Het is volkomen normaal dat dit tijd vraagt. Ook burgers kunnen zich blijven aanmelden.


“Dit is echt bijzonder hartverwarmend. De solidariteit die er leeft bij onze lokale besturen en bij burgers is immens en ontroert me. Ik wil alle gemeenten die meewerken en alle burgers die een plek ter beschikking stellen, bedanken uit de grond van mijn hart.  We laten niemand los”,

zegt Sammy Mahdi.

De oproep naar lokale besturen en burgers gebeurde omdat er een grote golf van solidariteit op gang kwam om Oekraïners op de vlucht te helpen. Heel wat mensen willen de handen uit de mouwen steken. Anderzijds kan er ook een grote operationele nood zijn om Oekraïners bij hun aankomst in België te begeleiden als grote groepen Oekraïense vluchtelingen zich naar België zouden begeven.

Op initiatief van Staatssecretaris Sammy Mahdi tekende de opgerichte Task Force “Bescherming en Opvang Oekraïners” in samenspraak met het Nationaal Crisiscentrum en de gouverneurs van ons land de structuur uit om vluchtende Oekraïners te ontvangen. De federale overheid zal voorzien in eerste crisisopvang in Brussel. Daar zullen Oekraïners geregistreerd worden, informatie krijgen en eerste onderdak krijgen van beperkte duur. Van daaruit zal de verdere dispatching gebeuren naar lokale besturen voor de huisvesting van Oekraïners. Lokale besturen voorzien in tijdelijke noodopvang. Dat kan in gemeentelijke gebouwen, sporthallen en dergelijke meer. Burgers die solidair wensen te zijn en tijdelijk onderdak wensen te bieden in afwachting van een definitieve plaats om te wonen kunnen daarbij helpen. ​Daarna worden mensen in samenwerking met de lokale overheid en met ondersteuning vanuit de Gewesten en de federale overheid toegeleid naar meer reguliere huisvesting. Daarover kwam gisteren op initiatief van Mahdi een Interministeriële Conferentie met de bevoegde ministers in de deelstaten een eerste keer samen.

De verschillende overheidsdiensten werken ook aan centrale website waar meer informatie kan gevonden worden. Dat zal antwoord bieden op heel wat praktische vragen die er leven bij lokale besturen en burgers. Heb je nog een #plekvrij? Blijf het zeker melden aan jouw gemeente.