• Sammy Mahdi

Psychosociale hulp en individuele begeleiding voor hongerstakers


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi tracht met verschillende initiatieven de hongerstaking van sans papiers te beëindigen. Nadat hij vorige week al een neutrale zone had voorgesteld om mensen individueel te informeren over hun dossier, werd vorige week donderdag ook het CAW Brussel ingeschakeld. Het CAW Brussel biedt hongerstakers al enkele dagen individuele psychosociale ondersteuning. Voorlopig is er nog geen individuele begeleiding kunnen opgestart worden.


“We hopen allemaal dat de hongerstaking zo snel mogelijk stopt. Het is belangrijk om niet alleen medische maar ook psychosociale ondersteuning aan te bieden. We blijven herhalen dat het belangrijk is dat mensen individueel hun dossier laten bekijken.

Dat er weinig vertrouwen heerst om onmiddellijk met de Dienst Vreemdelingenzaken of Fedasil te spreken kan begrepen worden. Maar zonder informatie kunnen de diensten niet naar de individuele dossiers kijken. Het is dan ook belangrijk dat dit zou gebeuren om de mensen effectief verder te kunnen helpen. Wel biedt CAW Brussel op dit moment psychosociale ondersteuning aan op de site van de VUB.

De regering kan niet ingaan op de algemene eis tot het toekennen van een verblijfsrecht aan de hongerstakers, of aan iedereen zonder papieren. Er bestaan duidelijke regels over wie hier wettelijk mag verblijven. Een recht op verblijf kan verkregen worden via de legale migratiekanalen zoals arbeidsmigratie, studiemigratie, gezinshereniging, asielaanvraag of specifieke beschermingsstatuten. Wie daar niet onder valt kan om uitzonderlijke redenen een regularisatie vragen om humanitaire redenen. Dit gebeurt individueel. In 2020 gaat dat over 3508 personen van verschillende nationaliteiten.

Mahdi doet al weken zijn uiterste best om deze hongerstaking te beëindigen. Sedert het begin van de actie is Mahdi in dialoog getreden met elke organisatie die van ver of dicht bij de hongerstaking staat en om een gesprek vroeg. Hij heeft ook zelf de hand uitgereikt om gesprekken te hebben met organisaties om hun bezorgdheden te begrijpen. Hij doet ook voorstellen om tot betere migratieregels te komen. Er wordt extra personeel aangeworven om de dossiers sneller te behandelen, en voor bepaalde categorieën die vandaag een beroep moeten doen op een regularisatie van hun verblijfssituatie, wordt er gewerkt aan een aparte verblijfsprocedure, met een effectief récht op verblijf.

Ook met de mensen zonder papieren die in hongerstaking zijn heeft hij dialoogmomenten gehad. Maar de boodschap was steeds duidelijk, een regularisatie afdwingen via een hongerstaking gaat niet.


“Ik ben zeer bezorgd om de medische toestand van de hongerstakers. Vandaar opnieuw mijn oproep: zet asjeblieft de hongerstaking stop. Hier staan mensenlevens op het spel”