• Sammy Mahdi

Reactie - Arrest schending art. 3 EVRM Soedanzaak

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021


Het terugkeerbeleid staat helemaal niet onder druk door dit arrest. We hebben de voorbije decennia duizenden mensen teruggestuurd met respect voor het internationaal recht. De dienst vreemdelingenzaken heeft geadviseerd niet in beroep te gaan. Ze zijn al bezig met procedures aan te passen.

Dit arrest wil niet zeggen dat er geen identificiatiemissies kunnen zijn, wel geen intimidatiemissies. Op 28 oktober heeft de heer Francken zelf toe in de pers reeds dat dit beter had kunnen worden aangepakt. De reactie van vandaag is vreemd, des te meer er een vergelijking wordt gemaakt met Spanje waarin het in deze zaak niet gaar over identificatiemissies gaat.

Tergend en roekeloze beroepen moeten altijd vermeden worden. Over al dan niet in beroep gaan moet de staat niet lichtzinnig oordelen maar inhoudelijk alle elementen afwegen. Net zoals dat van iedereen verwacht wordt bij beroepsprocedures. We kunnen de centen van de staat beter inzetten voor goede doeleinden.