• Sammy Mahdi

Reactie Staatssecretaris Mahdi op staking in het aanmeldcentrum voor asielzoekers Klein Kasteeltje

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, betreurt dat er een stakingsactie komt bij het personeel van Fedasil dat in het aanmeldcentrum het Klein Kasteeltje werkt. Hij heeft evenwel begrip voor hun verzuchtingen.

Het personeel van Fedasil gaat van crisis naar crisis en dat zet druk op hun work-life balance. In 2015 hadden ze de grote asielcrisis, waarbij tot meer dan 6000 mensen per maand moesten geregistreerd worden. In 2019 was het alweer zo ver door de te snelle afbouw van het opvangnetwerk en doordat er onvoldoende capaciteit in buffer voorzien was. Vandaag wordt de situatie opnieuw moeilijk. Door de overstromingen verloor Fedasil heel wat plaatsen en om corona-uitbraken te vermijden dient nog heel wat capaciteit gebruikt te worden als isolatiecapaciteit. De gezondheidsvoorschriften tegen corona zetten ondertussen reeds anderhalf jaar een zware druk op het werkomstandigheden van de medewerkers. In deze context worden we momenteel geconfronteerd met een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen, met name van Afghanen. Ook via de missie Red Kite werden personen geëvacueerd die nu in het opvangnetwerk instroomden.

Dit zorgt voor een hoge werklast en dus niet voor de eerste keer. Fedasil heeft echter wel al maatregelen genomen om een aantal van hun eisen tegemoet te komen. Er zijn verschillende basisoverlegcomités georganiseerd waarbij enkele oplossingen voor de korte termijn werden overeengekomen door Fedasil:

  • Streven naar stabiele uurroosters

  • Overuren compenseren

  • Teams verpleegkundigen versterken: 13 personen


Ook staatssecretaris Mahdi is bezorgd om de werkomstandigheden van de medewerkers. Hij ging er reeds meerdere malen op bezoek en bracht zo twee weken geleden nog op eigen initiatief een bezoek aan een delegatie van de werknemers om met hen in overleg te treden en naar hen te luisteren. Daarnaast werden reeds structurele oplossingen in de steigers gezet:

  • Investeringen in het personeel van de asielinstanties. Dit zal het mogelijk maken om asielaanvragen sneller te behandelen, wat de duurtijd van verblijf kan inkorten. De aanwervingen zijn nu lopende, maar renderen pas op langere termijn

  • De ministerraad is verder in juli akkoord gegaan met de opstart van een dynamisch bufferbeleid van 5400 plaatsen. Met deze plaatsen is het opvangnetwerk veerkrachtiger tegen fluctuaties in de instroom. Het nut van deze plaatsen wordt door deze situatie duidelijk aangetoond. Voor de toekomst mag Fedasil alvast steeds 5400 bufferplaatsen in beheer hebben.

Deze maatregelen moeten op langere termijn soelaas bieden. Op korte termijn is dat volgens de staatssecretaris nog niet mogelijk. Er wordt dan ook ingezet op het verhogen van de opvangcapaciteit om de druk op het opvangnetwerk te verlagen. Komende woensdag komt een delegatie langs op het kabinet om nogmaals in overleg te treden.

Mahdi merkt nogmaals op dat het Klein Kasteeltje simpelweg niet geschikt is als plaats voor een aanmeldcentrum. Het personeel kan hier niet in de juiste omstandigheden werken. Het gebouw heeft haar beperkingen om de verschillende stappen die een asielzoeker moet volgen te doorlopen. Daarom bekijkt hij ook om de verhuis naar een meer geschikte locatie in overleg met de Brusselse autoriteiten in een stroomversnelling te brengen.