• Sammy Mahdi

Regering keurt 3 nieuwe gesloten terugkeercentra én vertrekcentrum goed: "historische uitbreiding"

De federale regering heeft haar goedkeuring gegeven aan de komst van 3 nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen in onwettig verblijf. Voor de terugkeer van families met minderjarige kinderen worden ook nog eens 26 extra terugkeerhuizen voorzien. De creatie van nieuwe gesloten terugkeercentra is de missing link in het aanklampend terugkeerplan van Staatssecretaris Sammy Mahdi dat gericht is op een betere terugkeer van personen in onwettig verblijf.


“Deze beslissing is een echte mijlpaal. We creëren meer terugkeercapaciteit dan ooit en kunnen een reuzensprong voorwaarts zetten in het terugkeerbeleid van ons land”, 

reageert Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Momenteel telt ons land 6 gesloten centra met een maximumcapaciteit van 751 plaatsen. Met de bouw van 3 nieuwe gesloten terugkeercentra en een bijkomend vertrekcentrum zal de capaciteit gefaseerd opgetrokken worden naar 1.145 plaatsen. De gesloten terugkeercentra zullen gebouwd worden in Zandvliet, Jumet en Jabbeke. Dat laatste komt ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. In Steenokkerzeel, nabij de luchthaven van Zaventem, wordt een vertrekcentrum gebouwd voor kort verblijf. Hier worden mensen die moeten terugkeren kort vastgehouden om van daaruit een snelle terugkeer naar herkomstland mogelijk te maken. Om geen tijd te verliezen, keurde de federale regering onmiddellijk ook de overheidsopdracht voor de ontwikkeling ervan goed.


Onwettig verblijf tegengaan

Nieuwe plaatsen in gesloten terugkeercentra zullen prioritair gebruikt worden voor de terugkeer van personen in onwettig verblijf die een gevaar vormen voor de openbare orde of overlast veroorzaken. De afgelopen 5 jaar waren er jaarlijks gemiddeld meer dan 30.000 intercepties van vreemdelingen zonder papieren op ons grondgebied door de politie.

“Vaak komen mensen in onwettig verblijf in contact met politie wanneer ze de openbare orde verstoren of voor overlast zorgen. Vooral in onze grootsteden is deze problematiek heel zichtbaar. Een deel van deze geïntercepteerde personen komt in aanmerking voor gedwongen verwijdering omwille van feiten van openbare orde, overlast of omdat ze simpelweg niet vrijwillig willen terugkeren. Ook willen we nog meer buitenlanders die zich in onze gevangenissen bevinden gedwongen verwijderen. Dit vergt de nodige capaciteit in onze gesloten terugkeercentra. We voegen onmiddellijk de daad bij het woord met de goedkeuring van de overheidsopdracht van het vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Dit zorgt ervoor dat we nog deze legislatuur aan de bouw beginnen., 

stelt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Jaarlijks krijgen ongeveer 24.000 personen het bevel om het grondgebied te verlaten. Al wie te horen krijgt dat hij België moet verlaten, wordt sinds kort individueel en aanklampend opgevolgd. Er volgen verschillende gesprekken met terugkeerbegeleiders om de toekomst van de persoon te bespreken. Hiertoe worden regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding geopend in alle provincies. Eerst wordt gekeken of er voor de betrokkene nog verblijfsmogelijkheden zijn in ons land. Als dat niet het geval is, wordt gewerkt op vrijwillige terugkeer. Voor wie vrijwillige terugkeer blijft weigeren, is gedwongen terugkeer het sluitstuk. Ondanks corona en de vele reisbeperkingen slaagde de Dienst Vreemdelingenzaken er vorig jaar in om bijna 2.000 mensen gedwongen te verwijderen, waarvan 1.299 personen met feiten vanuit de gevangenis. Met bijkomende plaatsen kan het aantal gedwongen verwijderingen structureel verhoogd worden en kan gezorgd worden voor humane en veilige omstandigheden voor de vreemdeling.

“Onwettig in ons land verblijven is nooit een goede optie. Niet voor onze samenleving, niet voor de persoon in kwestie. In het verleden werden mensen die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten aan hun lot overgelaten. Met ons aanklampend terugkeerbeleid volgen we iedereen die te horen krijgt dat hij het land moet verlaten vanaf dag 1 op. Daarbij worden altijd verschillende mogelijkheden bekeken, maar voor sommigen is gedwongen terugkeer via een gesloten terugkeercentrum de enige resterende optie”, 

zegt Sammy Mahdi.


Meer terugkeerhuizen voor families met kinderen

Staatssecretaris Mahdi besliste eerder al om minderjarige kinderen niet vast te houden in gesloten centra. Voor de terugkeer van families met minderjarige kinderen wordt de capaciteit in terugkeerhuizen (zogenaamde FITT-woningen) quasi verdubbeld met 26 woningen tot een totaal van 54 woonunits. In terugkeerhuizen worden gezinnen intensief begeleid door terugkeerbegeleiders en gelden minder vrijheidsbeperkende maatregelen. Kinderen kunnen school blijven lopen, bijvoorbeeld.


“Gedwongen verwijdering moet steeds gebeuren op een zo humaan mogelijke wijze. De rechten van de vreemdeling dienen steeds gegarandeerd te worden en kinderen mogen niet vastgehouden worden. In terugkeerhuizen worden gezinnen en minderjarige kinderen intensief begeleid en kan over hun algemeen welzijn gewaakt worden., 

stelt Sammy Mahdi.


Meer informatie op www.sammymahdi.be/terugkeerplan