• Sammy Mahdi

Reisbeperkingen niet leuk maar noodzakelijk

Het overlegcomité heeft beslist dat er maatregelen moeten getroffen worden om de verspreiding van een nieuwe COVID-variant die in Zuidelijk Afrika is vastgesteld te beperken.

In uitvoering van deze beslissing komt er opnieuw een VOC-lijst, dat wil zeggen een landenlijst met Variants Of Concern, van waaruit strikte reisregels of inreisverboden gelden. Deze beslissing wordt genomen uit voorzorgsprincipe om de verspreiding van gevaarlijke varianten te beperken in ons land. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet deze procedure toepassen voor derdelanders die wensen België binnen te komen. De DVZ kan enkel op basis van de juiste documenten toegang tot het grondgebied verlenen.


Het RAG bevestigde vandaag dat het om volgende landen gaat op de VOC-lijst: Botswana, Swaziland (eSwatini), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Malawi en Zambia

De laatste twee landen worden door België extra op de lijst gezet naast de andere zeven. Het RAG oordeelt dat veelvuldige intern reisverkeer is tussen deze landen.


Sammy Mahdi:

“Reisbeperkingen zijn niet leuk, maar noodzakelijk met de hoge besmettingscijfers. Ik hoop dat dit een zeer tijdelijke maatregel kan zijn en dat er meer en meer mensen vaccins kunnen krijgen over in de wereld.  Wij streven niet naar de strengste maatregelen maar wel naar de veiligste maatregelen.

Deze procedure loopt volgens de mogelijkheid die op Europees niveau is vastgelegd, de alarmbel procedure tegen gevaarlijke varianten.

Belgen en residenten met hoofdverblijfsplaats in België mogen wel nog terug naar huis keren (binnen Europa), maar moet zich aan zeer strenge testing en quarantainemaatregelen houden. Voor hen geldt een verplichte quarantaine van 10 dagen. Al worden alle reizen zeer sterk afgeraden. Voor andere reizigers die zich de voorbije veertien dagen op het grondgebied van een hoog risico landen bevonden, geldt een inreisverbod.

Professionele verplaatsingen kunnen enkel door vervoerspersoneel, zeevarenden, diplomaten en personeel van internationale organisaties. Toegelaten verplaatsingen zijn enkel mogelijk met een attest van de werkgever en attest van de Belgische diplomatieke poest dat de reis als essentieel wordt beoordeeld.

Deze maatregel gaat in op 28 november, wordt wekelijks geëvalueerd en moet zo tijdelijk mogelijk zijn.