• Sammy Mahdi

Relocatie asielzoekers uit Griekse kampen komt eindelijk op gangDe voorbije jaren hebben verschillende Europese lidstaten asielzoekers van de Griekse kampen overgenomen. De levensomstandigheden in de kampen zijn al jaren problematisch, met de brand in het kamp van Moria als dieptepunt. Ook België beloofde een aantal asielzoekers over te nemen en Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Sammy Mahdi, voegt nu de daad bij het woord. De afgelopen maanden zijn 72 personen geselecteerd uit de Griekse kampen om overgebracht te worden naar België. Dat meldt Staatssecretaris Mahdi, op een officieel werkbezoek in Griekenland. De mensen zouden deze zomer in België moeten aankomen.

Mahdi had ontmoetingen met het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR) en het Europees Ondertsteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) hoe deze selectieprocedures sneller kunnen verlopen. Dat blijft een te traag proces. Daarvoor kijkt Mahdi ook naar de criteria die afgesproken worden en de werklast ter plaatse om de matching te kunnen doen met het betrokken land.

“De relocatie van 72 migranten uit Griekenland is een belangrijke daad van solidariteit. Toch heb ik in Griekenland duidelijk gemaakt dat relocatie in de toekomst alleen maar kan indien we het migratiebeleid herzien. De EU moet migratie beter controleren.

Sinds de migratiecrisis van 2015 hebben Europese lidstaten asielzoekers vanuit Griekenland overgenomen om hun vraag tot internationale bescherming te behandelen. Na de catastrofale gebeurtenissen rond de brand in het vluchtelingenkamp in Moria besliste de Belgische regering in 2020 om extra engagementen aan te gaan: 18 niet-begeleide minderjarigen en een honderdtal familieleden of personen in een kwetsbare positie over te nemen van Griekenland. Mahdi gaf opdracht de maximale inspanning te doen om 150 mensen te selecteren. Deze herplaatsingen verminderen de druk op het Griekse asielsysteem.

Vandaag is er veel minder instroom in Griekenland maar gezien zij aan de buitengrens liggen van de Europese Unie krijgen zij meer instroom dan andere landen. Daarom zijn lidstaten in Europa solidair en worden mensen overgebracht naar andere lidstaten.

Wie herplaatst wordt doorloopt de asielprocedure in België. Fedasil vangt deze mensen op en wacht op de data wanneer deze personen kunnen overgebracht worden. De operatie voor de overige 78 mensen blijft lopen. Na selectie van de profielen, is er een veiligheidscheck en een finaal akkoord van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie