• Sammy Mahdi

Sammy Mahdi voert lang verwachte nieuwe regels in voor internationaal gedetacheerden

Staatssecretaris voor Migratie en Asiel, Sammy Mahdi, voert een nieuw verblijfsstatuut in voor werknemers van internationale ondernemingen die in een filiaal werken buiten de Europese Unie en een tijdelijke opdracht komen uitvoeren in België.

Tot nu toe was het voor ondernemingen als Coca-Cola of Pfizer, die filialen hebben over de hele wereld, bijzonder moeilijk om buitenlands personeel in te zetten in verschillende filialen in de Europese Unie (EU). Er moest telkens voor elk land apart weer een arbeidsvergunning en een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Internationale ondernemingen zullen voor hun leidinggevenden, experts of stagiairs elektronisch een aanvraag kunnen indienen, die door zowel door het Gewest als door de Dienst Vreemdelingen wordt gecontroleerd. Als een vergunning wordt afgeleverd, kan de betrokkene daarmee meteen ook doorreizen naar een andere vestiging in de EU. Omgekeerd kan iemand die met zo’n vergunning in een ander land van de EU bijvoorbeeld een stage doet, ook een tijdje in Brussel opleiding komen volgen, zonder een nieuwe vergunning te moeten aanvragen.


“Met deze nieuwe regeling geven we kansen aan mensen en bedrijven in de hele wereld om talent te stimuleren en ontplooien, zonder grenzen of drempels. Het invoeren van goed georganiseerde legale migratiekanalen is de beste manier om van migratie een positief verhaal te maken.

Het verblijf van deze gedetacheerden is tijdelijk, en de maximumduur is vastgelegd op één jaar voor stagiairs en drie jaar voor experten of leidinggevenden. Om oneerlijke concurrentie te vermijden, moeten de arbeidsvoorwaarden en het salaris voor deze gedetacheerden dezelfde zijn als voor andere werknemers met dezelfde functie. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is leidt dat tot weigering of intrekking van de arbeidsvergunning, en meteen ook van het verblijfsrecht.


De Europese ICT-richtlijn (waarbij ICT staat voor Intra-Corporate Transfer) bepaalt dat ondernemingen vanuit vestigingen uit alle landen binnen de hele Europese Unie kunnen kiezen waar ze leidinggevenden, experts of stagiairs aan het werk zetten, zonder dat er telkens opnieuw een verblijfsprocedure gestart moet worden. In Nederland werd het statuut al ingevoerd, en zijn er meer dan 4000 werknemers in die hoedanigheid aan de slag. De invoering van dit statuut werd door de vorige regeringen telkens voor zich uit geschoven, en de Europese Commissie stelde in 2019 zelfs een inbreukprocedure in om dit af te dwingen. Dankzij de invoering van het elektronisch loket voor arbeidsmigratie heeft Mahdi de wel nodige basisvoorwaarden gecreëerd om deze nieuwe regeling eindelijk te kunnen inzetten.


Een reden die de invoering van de Richtlijn voordien bemoeilijkte, is dat het een samenwerking vereist tussen de Federale Dienst Vreemdelingenzaken en de Gewestelijke diensten voor tewerkstelling. Dat euvel werd onlangs voorgoed van de baan geveegd door de invoering van het elektronische uniek loket, waardoor alle informatie gecentraliseerd blijft en alle betrokken partners automatisch op de hoogte worden gesteld. De verwerkingstijd van een aanvraag voor arbeidsmigratie wordt op die manier teruggebracht tot een tweetal weken. Daarmee behoort België meteen tot de Europese top. (Een studie van Deloitte uit 2018 toont aan dat 7 landen onder de 4 weken blijven.)


“AmCham Belgium welcomes the upcoming implementation of the European Intra-Corporate Transferee Directive in Belgium, as it will increase competitiveness for attracting international companies and foreign investors, as other EU countries have demonstrated, in addition to encouraging businesses already active on Belgian soil. With the right alignment of focus and support from authorities (particularly regarding taxation), Belgium could be positioned as a leading resource pool country from which international staff are deployed to other EU countries. We are confident that the launch of the single electronic platform and long awaited transposition of the European ICT Directive in Belgium will bridge the gap for headquartered companies in Belgium, who have until now been at a competitive disadvantage with respect to their other European competitors”, said Jo Antoons, Partner at Fragomen, a Leading Immigration Law Firm chairing the Immigration Taskforce at AmCham Belgium.


Het koninklijk besluit die dit regelt werd goedgekeurd door de ministerraad en zal naar advies van de Raad van State gepubliceerd worden in het Staatsblad.