• Sammy Mahdi

Simulatie-oefening eindelijk op politiek niveau getrokken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, nam vandaag deel aan Raad van EU-ministers bevoegd voor asiel en migratie. Dit voorjaar overtuigde Mahdi zijn Europese collega’s gebruik te maken van een simulatie-oefening om het debat over het nieuwe Europees Asiel en Migratie-Pact te rationaliseren. Na verschillende technische besprekingen stonden ze vanmiddag eindelijk op de hoogste politieke agenda.

De Europese Commissie stelt in het EU- Asiel en Migratie Pact voor om via grensprocedures meteen een onderscheid te maken tussen economische migranten en asielzoekers. Daarnaast zijn er voorstellen om solidair te zijn met Lidstaten die de procedures doorlopen voor grote aantallen mensen.


Het is een waarheid als een koe te stellen dat België slechts beperkte Europese buitengrenzen moet beheren. De meeste mensen die in België asiel aanvragen zijn al door heel wat andere EU-landen gereisd. Daar horen ook veel eerste asielaanvragen bij, wat betekent dat mensen niet in andere EU-landen bij binnenkomst zijn geregistreerd en konden doorreizen. Een uniforme grensprocedure zou dan ook heel erg helpen om de asieldruk in ons land onder controle te krijgen. In de vrijgekomen capaciteit is er ook meer ruimte voor gerichte relocaties uit landen met lange fysieke buitengrenzen.


Het doel van zo’n simulatie is te berekenen hoe de voorstellen in het Pact er zouden uitzien in realiteit. Op technisch niveau werd bekeken hoe de grensprocedures uitgevoerd kan worden, hoeveel personeel er voor nodig is en hoeveel relocaties daaruit moeten volgen naar andere lidstaten. De landen die grote aantallen grensprocedures verwerken, moeten daar middelen en mankracht voor krijgen van de Europese Commissie. Belangrijk bij de simulaties is het concept van reële asieldruk: voor de ene Lidstaat zijn dat primaire stromen, maar voor Lidstaten als België komt de asieldruk vooral van secundaire stromen. Het correct berekenen van de werkelijke druk op Lidstaten staat centraal.


“Grote filosofische debatten zijn interessant maar om uit de loopgraven van de eigen emotionele stellingen te raken is er nood aan becijferde voorstellen. Anders blijft iedereen naast elkaar praten, ons land ontvangt in vergelijking met andere Europese landen veel asielzoekers. Wij doen een fair share, maar dat moet dan ook een fair share blijven.

aldus Mahdi.